dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kiểm tra 1 tiết địa 9(hk1) mien phi,tai lieu Kiểm tra 1 tiết địa 9(hk1) mien phi,bai giang Kiểm tra 1 tiết địa 9(hk1) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/28/2012 8:08:07 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 214
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD – ĐT Định Quán
Trường THCS Ngọc Định
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN ĐỊA KHỐI 9 – HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2012-2013
THỜI GIAN : 45 PHÚT
I Mục tiêu của đề kiểm tra:
1, Kiến thức : nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức đã học ( đặc điểm dân cư, tình hình phát triển kinh tế và một số nghành sản xuất ở nước ta...)/
2, Kỹ năng: Kiểm tra đánh giá kĩ năng đọc và phân tích biểu đồ, lược đồ, phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và phát triển sản xuất
3,Thái độ: độc lập, nghiêm túc, trung thực khi kiểm tra.
II, Chuẩn bị: tự luận
III, Tiến trình kiểm tra:
1, ổn định tổ chức
2, kiểm tra
IV. Đánh giá nhận xét thái độ ý thức làm bài của học sinh
THIẾT LẬP MA TRẬN
Cấp độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Chủ đề 1: Địa lí dân cư

Biết được những thành tựu về chất lượng cuộc sống của người dân
20%TSĐ= 2 điểm
100% TSĐ=2điểmSố câu : 1
Số điểm : 2

Chủ đề 2: Địa lý kinh tế Việt NamNêu được những thuận lợi và khó khăn của nghành thủy sản
Giải thích vì sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 trung tâm thương mại dịch vụ lớn nhất
. - Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP nước ta thời kỳ 1991- 2005 và rút ra nhận xét80%TSĐ= 8 điểm
37.5% TSĐ=3điểm
25 % TSĐ=2điểm
37.5% TSĐ=3điểm

Số câu :3 Số điểm : 8

Tổng số câu :4
Số điểm :10

5 điểm=50% TSĐ
2điểm= 20% TSĐ

3điểm=30% TSĐ

Tổng số câu : 4
Số điểm :10


Tuần :10 , Tiết : 20
Trường THCS Ngọc Định Kiểm tra địa lí 9
Lớp : ………………. Thời gian : 45 phút
Họ và tên :………………………… Đề sồ 2

Câu 1 : Trình bày những thuận lợi và khó khăn của nguồn lợi thủy sản ở nước ta.? (3đ)
Câu 2 : Chúng ta đã đạt những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân? (2 đ)
Câu 3 : Tại sao nói Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất , đa dạng nhất nước ta ? (2 đ)
Câu 4: Dựa vào bảng số liệu dưới đây em hãy: (3 đ)
a. Vẽ biểu đồ thich hợp thể hiện cơ cấu GDP nước ta thời kì 1991 – 2005.
b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, em hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nước ta thời kì 1991 - 2005. (Đơn vị: %)
Năm
1991
1995
1999

2005


Tổng số
100
100
100
100

Nông – Lâm – Ngư nghiệp
40.5
27.2
25.4
21.0

Công nghiệp – Xây dựng
23.8
28.8
34.5
41.0

Dịch vụ
35.7
44.0
40.1
38.0


BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 9
HỌC KÌ I
Đề số 2

Câu
Đáp án
Biểu điểm

Câu 1
 Thuận lợi:
-Điều kiện về tài nguyên thiên nhiên thuận lợi
để phát triển ngành khai thác,nuôi trồng TS
nước ngọt, mặn, lợ.
-Có 4 ngư trường trọng điểm: Cà mau,Kiên
Giang- Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng
Tàu- Hải Phòng, Quảng Ninh- Hoàng Sa,
Trường Sa( quần đảo)
Khó khăn: Vốn ít, bảo, gió mùa Đông Bắc,
ô nhiễm môi trường biển, nguồn thủy sản giảm,
khai thác quá mức0.75đ


0.75đ

Câu 2

-Tỷ lệ dân biết chữ cao 90,3% (1999).
-Thu nhập bình quân tăng.
-Tuổi thọ tăng: Nam 67,4t, nữ 74t (99).
-Tỷ lệ tử