dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an kiem tr ki 1 tin 9(2016 - 2017) moi nhat co ma tran mien phi,tai lieu kiem tr ki 1 tin 9(2016 - 2017) moi nhat co ma tran mien phi,bai giang kiem tr ki 1 tin 9(2016 - 2017) moi nhat co ma tran mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/16/2016 6:25:39 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Từ máy tính đến mạng máy tính
Biết được mạng máy tính là gì?
Hiểu mạng không dây được kết nối bằng gì
 Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%

2

=10%

Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Hiểu được đâu là trình duyệt web, đâu là máy tìm kiếm
Vận dụng lưu các hình ảnh trên trên trang webSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %


2

10%


1

20%


3

=30%

Tìm hiểu thư điện tử

Hiểu đâu là địa chỉ thư điện tử
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %


1
0.5đ
5%

1
0.5 đ
=5%

Tạo trang web bằng phần mềm Kompozer
Biết chền hình ảnh bằng nút lệnh nào


Biết tạo liên kết


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%


1
1.5đ
15%
2

=20%

Bảo vệ thông tin máy tính
Biết Virus là gì
Hiểu sao lưu dự phòng để bảo vệ thông tin trên máy tính
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%

2

=10%

Tin học và xã hội
Biết được ứng dụng của tin học
Hiểu tin học và máy tính góp phần làm phát triển xã hội

Biết được lợi ích và mặt trái của tin học đối với con người


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%
1
1.5đ
15%
3
2.5đ
=25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
%
4
2
20%
6
3
30%
1

20%
2
3
30%
13
10
=100%

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

 Họ và tên:…………………………….
MÔN: TIN HỌC 9

 Lớp: 9…
Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)
Đề 901
Phần 1: Trắc nghiệm(5 điểm). (Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất)
Câu 1: Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?
A. Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng
B. Mạng có dây và mạng không dây
C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng
D. Mạng LAN và mạng WAN
Câu 2: Để sử dụng thư điện tử người gửi và người nhận cần phải có:
A. Mạng máy tính. B. Tài khoản thư điện tử
C. Mạng Internet. D. Phương thức vận chuyển
Câu 3: Virus máy tính là gì ?
A. Virus sinh
B. Virus lây lan qua đường hô hấp
C. là chương trình hay trình có khả năng lây nhiễm qua các chương trình tệp tin khi được kích hoạt
D. Virus H5N1
Câu 4: Sao lưu bằng phương pháp sao chép thông thường nhằm:
A. Bảo vệ máy tính B. Bảo vệ đĩa cứng
C. Bảo vệ thông tin máy tính D. Bảo vệ đĩa mềm
Câu 5: Mạng không dây được kết nối bằng :
A. Cáp quang B. Cáp điện
C. Bluetooth D. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…
Câu 6: Khi muốn chèn một ảnh vào trang web ta sử dụng nút lệnh nào sau đây ?
A. / B. / C. / D. /
Câu 7: Muốn truy cập trang Web thì máy tính phải có phần mềm:
A. Kompozer B. Powerpoint
C. Word D. Trình duyệt