dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Khảo sát mien phi,tai lieu Khảo sát mien phi,bai giang Khảo sát mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/25/2016 9:47:04 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đề 1- Khảo sát cuối năm lớp 3 môn Toán

.Tên HS : .....................................................................................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.
1, Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000.
Số lớn nhất là: A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090
2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:
A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960
3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:
A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D .12cm
4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:
A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng
5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:…………………
A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai
II. PHẦN TỰ LUẬN
Đặt tính rồi tính:
14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 45678 : 3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tính giá trị của biểu thức:
15 840 + 7932 x 5 (15 786 – 13 982) x 3
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3.Tìm x:
X : 8 = 3721 24 860 : x = 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225 km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu ki - lô - mét?
Bài giải:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Một hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó?
Bài giải:……………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………