dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ke koạch chu nhiẹm mien phi,tai lieu ke koạch chu nhiẹm mien phi,bai giang ke koạch chu nhiẹm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/11/2012 5:14:16 PM
Filesize: 0.57 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KĨ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Giáo viên thực hiện:
Nguyễn Thị Minh Tân
Hiểu được thực chất của kế hoạch chủ nhiệm và trình bày được quy trình xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp.
Vận dụng được các kĩ thuật phân tích SWOT; SMART; 5W+1H+2C+5M vào việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp.
Tự giác, tích cực rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch chủ nhiệm lớp.
Mục tiêu
Một số khái niệm cơ bản: Kế hoạch chủ nhiệm; lập kế hoạch chủ nhiệm.

Cấu trúc nội dung bản kế hoạch chủ nhiệm.

Cách xây dựng kế hoạch chủ nhiệm.
Nội dung
1. Kế hoạch chủ nhiệm: là chương trình hành động trong tương lai của lớp chủ nhiệm, nhằm xác định một cách chính xác lớp học của chúng ta muốn đi đến đâu và cần phải làm gì, làm như thế nào để đạt được điều đó.
Phân loại:
Kế hoạch chiến lược: là kế hoạch xây dựng cho 3 hoặc 4 năm học.
Kế hoạch năm học: là kế hoạch xây dựng cho 1 năm học.Trong kế hoạch năm học có kế hoạch tháng, kế hoạch tuần ngoài ra còn có kế hoạch mục tiêu, kế hoạch chuyên môn của lớp chủ nhiệm.
I. KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM,
LẬP KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
2. Lập kế hoạch chủ nhiệm: là lựa chọn một trong những phương án hành động trong tương lai cho toàn bộ hoặc từng bộ phận trong bộ máy quản lí để đạt được mục tiêu mong đợi trên cơ sở khả năng hiện tại.Trong quá trình lập kế hoạch, các câu hỏi cơ bản sau sẽ được trả lời:
- Lớp chúng ta đang ở đâu?
- Lớp chúng ta sẽ đi tới đâu?
- Lớp chúng ta sẽ làm gì? Làm như thế nào? Bằng phương tiện nào để tới được đó?
- Làm thế nào để biết lớp chung ta đi đúng hướng và tới đích?
I. KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM,
LẬP KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
Phiếu học tập số 2
Hãy đọc tham khảo cấu trúc nội dung bản kế hoạch chủ nhiệm lớp sau đây và cho biết ý kiến của thầy,cô về cấu trúc này so với thực tế đã làm:
II. CẤU TRÚC NỘI DUNG BẢN KHCN
Phiếu học tập số 2
Hãy đọc tham khảo cấu trúc nội dung bản kế hoạch chủ nhiệm lớp sau đây và cho biết ý kiến của thầy,cô về cấu trúc này so với thực tế đã làm:
1.Đặc điểm tình hình( khó khăn- thuận lợi;cơ hội- thách thức)
2.Phương hướng,nhiệm vụ,mục tiêu,chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu
3.Các biện pháp chính
4.Những chuyên đề đi sâu để rút kinh nghiệm
5.Điều chỉnh kế hoạch
6.Kế hoạch từng tháng( từ tháng 8 năm trước đến tháng 5 năm sau)
7.Kế hoạch sơ kết học kì( học kì I từ tháng 8 năm trước đến tháng 1 năm sau; học kì II từ tháng 2 đến tháng 5)- (dự kiến: Nội dung- phân công- thời gian)
8.Kế hoạch tổng kết năm học (dự kiến: Nội dung- phân công- thời gian.)
9.Kế hoạch hoạt động hè (dự kiến: Nội dung- phân công- thời gian)
II. CẤU TRÚC NỘI DUNG BẢN KHCN
1.Đặc điểm tình hình:
Phiếu học tập số 3 (Tìm hiểu SWOT- đặc điểm tình hình)
Thầy,cô hãy sắp xếp các câu hỏi phù hợp vào từng khu vực của SWOT(Strengths-các điểm mạnh;Weaknesses-các điểm yếu; Opportunites-các cơ hội;Threats-các đe dọa,mối nguy hại)
III.CÁCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM:
(Hướng dẫn thực hiện một số nội dung)
1.Lớp chúng ta có những điểm mạnh nào?
2.Những thành công của lớp trong năm học vừa qua là gì?
3.Chúng ta đã làm những công việc nào có kết quả mĩ mãn nhất?
4.Cá tính, nhân cách của GVCN (cán bộ lớp,học sinh nào đó của lớp,…có những nổi trội gì so với người khác?)
5.Những thành tích của lớp, của cá nhân được xây dựng theo con đường nào,theo kiến thức cơ bản nào,…mà người khác không có?
6.Từng tổ nhóm học sinh trong lớp có những điểm mạnh gì?
7.Lớp của chúng ta có những điểm yếu nào?
8.Những yếu tố nào dẫn đến thất bại của lớp trong năm học vừa qua?
9.Chúng ta đã làm những công việc nào có kết quả kém nhất?
10.Cá tính, nhân cách của GVCN (cán bộ lớp,học sinh nào đó của lớp,…có những khiếm khuyết gì cần phải cải thiện?)
11.Những thất bại của lớp,của cá nhân được diễn ra theo con đường nào, theo chiều hướng nào?
12.Từng tổ, nhóm học sinh trong lớp có những điểm yếu gì cần khắc phục?
13.Chủ trương sắp tới của nhà nước (bộ,sở…) sẽ đem lại những lợi thế gì cho trường,cho lớp chúng ta?
14.Sự quan tâm của lãnh đạo địa phương có giúp gì cho nhà trường hay không?
15.Những xu hướng giáo dục hoặc phương pháp giảng dạy mới nào mà chúng ta nhận thấy được?
16.Hình như mảnh đất nơi trường đóng sắp quy hoạch?
17.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này có ảnh hưởng gì lớn đến lớp học của mình không?
18.Các quán Internet,game,online,karaoke,…có ảnh hưởng gì đến học sinh trong trường,hoặc lớp mình hay không?
19.Xu hướng bạo lực học đường có xâm nhập vào trường,lớp mình không?
20.Đường giao thông xuống cấp và nạn kẹt xe,ùn tắc có ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh hay không?
2. Xác định mục tiêu của KHCN theo nguyên tắc S-M-A-R-T
Tổng hợp được các yếu tố: Cụ thể- Đo lường được- vừa sức- Định hướng được kết quả- Giới hạn thời gian.
III.CÁCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM:
(Hướng dẫn thực hiện một số nội dung)
3. Xác định nội dung công việc trong tháng hoặc trong tuần thông qua 5W+1H+2C+5M
-Xác định mục tiêu,yêu cầu công việc1W(Why) Tại sao?
-Xác định tính chất công việc 4W(What)cái gì?;(Where)ở đâu?;(When) khi nào?; (Who) ai?
- Xác định cách thức thực hiện 1H (How) như thế nào?
- Xác định phương pháp kiểm soát 1C(Control) phương pháp kiểm tra 1C( Check)
- Xác định nguồn lực thực hiện 5M ( Man- con người; Machine- máy móc; Material- vật liệu; Money- tiền bạc; Method- phương pháp)
III.CÁCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM:
(Hướng dẫn thực hiện một số nội dung)
* Kế hoạch tháng:
- Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng:
+ Các công việc trong kế hoạch năm, các công việc tháng trước còn tồn lại
+ Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp, cho chi đoàn.
- Nội dung kế hoạch tháng:
+ Các công việc quan trọng trong tháng
+ Phần các công việc cụ thể gồm: nội dung công việc,thời gian thực hiện, người thực hiện
+ Các công việc chưa xác định được lịch cụ thể(nhưng phải làm trong tháng hoặc phải làm trong tháng sau.
III.CÁCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM:
(Hướng dẫn thực hiện một số nội dung)
*Kế hoạch tuần:
- Nguồn thông tin lập kế hoạch tuần:
+ Các công việc trong kế hoạch tháng
+ Các công việc trong tuần trước chưa thực hiện xong
+ Các công việc mới phát sinh do trường giao thêm cho lớp, chi đoàn
- Nội dung kế hoạch tuần:
+ Các công việc quan trọng trong tuần
+ Phần các công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện, ghi chú(yêu cầu kết quả)
+ Các công việc chưa xác định được lịch(nhưng phải làm trong tuần hoặc trong tuần sau)
III.CÁCH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM:
(Hướng dẫn thực hiện một số nội dung)
Để đạt được hiệu quả cao trong công tác chủ nhiệm, GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm theo kĩ thuật mới.
KẾT LUẬN:
I. Kế hoạch chung:
1.Chủ đề năm học(Bộ GD&ĐT, Trường)
2.Phương hướng, nhiệm vụ,mục tiêu, chỉ tiêu, danh hiệu (BGH)
3.Các phương pháp thực hiện:
- BGH chỉ đạo thực hiện
- Kết hợp với PHHS và các tổ chức XH
- GVCN lập kế hoạch;học sinh tích cực, chủ động thực hiện
BẢN DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
(Kế hoạch năm học 2011-2012)
II. Kế hoạch cụ thể:
1.Đặc điểm môi trường lớp học (S,W,O,T)
-Thuận lợi(S)
-Khó khăn(W)
-Cơ hội(O)
-Thách thức(T)
2.Phương hướng,nhiệm vụ,mục tiêu,chỉ tiêu,danh hiệu của lớp
BẢN DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
(Kế hoạch năm học 2011-2012)
3. Kế hoạch tháng:
*HỌC KÌ I: (từ tháng 8/2011 đến tháng 1/2012)
Tháng8/2011:
- Chủ điểm, nguồn thông tin lập kế hoạch tháng
- Nội dung công việc:
+Mục tiêu,yêu cầu (1W)-Xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART.
+Tính chất công việc (4W)
+Cách thức thực hiện (1H)
+Phương pháp kiểm soát (1C),kiểm tra (1C)
+Nguồn lực thực hiện (5M)
Tháng9/2011:…đến tháng 1/2012
BẢN DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
(Kế hoạch năm học 2011-2012)
*HỌC KÌ II: ( từ tháng 2/1012 đến tháng 5/2012)
Tháng 2/2012:…đến tháng 5/2012…

4.Kế hoạch tuần:
- Nguồn thông tin lập kế hoạch tuần
- Nội dung kế hoạch tuần
+ Kế hoạch của trường
+ Kế hoạch lớp chủ nhiệm
BẢN DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
(Kế hoạch năm học 2011-2012)
BẢN DỰ THẢO KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
(Kế hoạch năm học 2011-2012)