dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Kế hoạch tổ tiếng Anh tuần dạy bù mien phi,tai lieu Kế hoạch tổ tiếng Anh tuần dạy bù mien phi,bai giang Kế hoạch tổ tiếng Anh tuần dạy bù mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/22/2016 1:33:47 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS I SÔNG ĐỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ TIẾNG ANH Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Sông Đốc, ngày 22 tháng 4 năm 2016

KẾ HOẠCH TUẦN HỌC BÙ & NGOẠI KHÓA
NĂM HỌC 2015 - 2016
(Từ ngày 25 - 4- 2016 đến ngày 29- 4- 2016)
THỨ/ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỰC HIỆN

Thứ Hai
25 - 4

- Học bù theo TKB ; đôn tiết không chào cờ;
khối 9: tiết 4+5 ôn tậpThứ Ba
26 - 4
- Học bù theo TKB
- Họp hội đồng sư phạm: 8h00 đối với GV dạy khối chiều, 14h00 đối với GV dạy khối sáng.
Chấm thi chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh khối 7, 9
(Buổi chiều: Từ 15h30’,tại phòng HĐSP:Dung, Huệ, Thu)
Thứ Tư
27 - 4
- Học bù theo TKB
Chấm thi chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh khối 6, 8
(Buổi sáng: Từ 7h30’, tại phòng HĐSP: Dung, Huệ, Thu)


Thứ Năm
28 - 4
- Học bù theo TKB
- Trình ký duyệt kế hoạch tuần 34; kế hoạch tháng 5Thứ Sáu
29 - 4
Sinh hoạt CLB tiếng Anh chuyên đề cấp huyện
Mời BGH, các tổ trưởng CM và tập thể tổ Tiếng Anh, tham gia sinh hoạt CLB Tiếng Anh lúc 8h00


Nghỉ lễ 30/4 đến 02/5 (3 ngày)

 KÝ DUYỆT Người lập

Nguyễn Thị Lê Dung