dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ke hoach su dung do dung day hoc TA 6 thi diem mien phi,tai lieu ke hoach su dung do dung day hoc TA 6 thi diem mien phi,bai giang ke hoach su dung do dung day hoc TA 6 thi diem mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/9/2015 9:13:14 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO LẤP VÒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
Môn: TIẾNG ANH 6 – THÍĐIỂM(Năm học: 2015– 2016)
Cả năm: 37 tuần (111 tiết)
Học kỳ 1: 19 tuần (57 tiết)
Học kỳ 2: 17 tuần (54 tiết)
I. Mục đích yêu cầu:
- Kích thích học sinh hứng thú học tập đối với bộ môn
- Khai thác triệt để các thiết bị dạy học sẵn có và đồ dùng tự làm
- Góp phần nâng cao chất lượng bộ môn bằng đồ dùng trực quan
II. Kế hoạch cụ thể:

HỌC KỲ 1

Tháng
Tuần
Tiết PPCT
Tên bài dạy
Tên thiết bị, tranh hoá chất cần sử dụng
Số lượng
Số lượt sử dụng
Số tiết sử dụng
Ghi chú
(Tự làm)


8
1
1
Hướng dẫn cách học
2
Unit 1: Getting started
 máy
2
1
1
Bảng phụ3
Unit 1: A closer look 1
 máy
4
1
1
Bảng phụ


2
4
Unit 1: A closer look 2
máy
2
1
1
Bảng phụ5
Unit 1: Communication
tranh
2
1
1
Bảng phụ6
Unit 1: Skills 1
tranh
4
1
1
Bảng phụ


3
7
Unit 1: Skills 2
tranh, máy
2
1
1
Bảng phụ8
Unit 1: Looking back & project
tranh, máy
6
1
1
Bảng phụ9
Unit 2: Getting started
tranh, máy
2
1
1
Bảng phụ9


4
10
Unit 2: A closer look 1
tranh, máy
1
1
1
Bảng phụ11
Unit 2: A closer look 2
tranh, máy
2
1
1
Bảng phụ12
Unit 2: Communication
tranh
3
1
1
Bảng phụ5
13
Unit 2: Skills 1
tranh
4
1
1
Bảng phụ14
Unit 2: Skills 2
tranh, máy
1
1
1
Bảng phụ15
Unit 2: Looking back & project
tranh, máy
5
1
1
Bảng phụ6
16
Revision Unit 1& unit 2


1
1
Bảng phụ17
Unit 3: Getting started
tranh, máy
3
1
1
Bảng phụ18
Unit 3: A closer look 1
tranh, máy
4
1
1
Bảng phụ7
19
Unit 3: A closer look 2
tranh, máy
2
1
1
Bảng phụ20
Unit 3: Communication
tranh
2
1
1
Bảng phụ21
Unit 3: Skills 1
tranh
1
1
1
Bảng phụ
10

8
22
Unit 3: Skills 2
tranh, máy
3
1
1
Bảng phụ23
Unit 3: Looking back & project
tranh, máy
6
1
1
Bảng phụ24
 Review 1
tranh, máy
4
1
1
Bảng phụ9
25
 The first 45- minute Test
máy
1
1
1
26
Unit 4: Getting started
tranh, máy
6
1
1
Bảng phụ27
Unit 4: A closer look 1
tranh, máy
2
1
1
Bảng phụ10
28
Unit 4: A closer look 2
tranh, máy
2
1
1
Bảng phụ29
Correcting The first 45- minute Test
30
Unit 4: Communication
tranh
2
1
1
Bảng phụ11
31
Unit 4: Skills 1
tranh
3
1
1
Bảng phụ32
Unit 4: Skills 2
tranh, máy
2
1
1
Bảng phụ33
Unit 4