dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Huong Nghiep 11- Chu De 2 ( Kinh Doanh Dich Vu) mien phi,tai lieu Huong Nghiep 11- Chu De 2 ( Kinh Doanh Dich Vu) mien phi,bai giang Huong Nghiep 11- Chu De 2 ( Kinh Doanh Dich Vu) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/31/2008 11:02:20 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 34
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THPT HOÀ ĐA
Tháng 10
CHỦ ĐỀ 2:

TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC KINH DOANH, DỊCH VỤ

I. Mục Tiêu Bài Học: Giúp cho hs:
Biết được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nhu cầu lao động, nơi đào tạo, triển vọng phát triển của một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.
Tìm hiểu được thông tin về một nghề hoặc chuyên môn thuộc lĩnh vực này. Liên hệ với bản thân để chọn nghê.
Hứng thú tìm hiểu các nghề kinh doanh, dịch vụ trong giai đoạn hiện nay và cơ sở đào tạo các nghề đó.
II. Nội Dung Cụ Thể:

HOẠT ĐỘNG GV-HS
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

Hoạt động 1:
Tìm hiểu khái niệm, vị trí, vai trò của ngành kinh doanh trong xã hội ngày nay, nội dung của công việc kinh doanh và dịch vụ ( căn cứ vào mục I)
Thao tác:
+ Gv tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi ( chia theo đơn vị tổ hoặc nhóm) với nội dung:
Kể tên một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ ở địa phương?
+ Từ những ví dụ,học sinh thảo luận: (hs chia 4 nhóm thảo luận theo vấn đề, sau đó trình bày -> gv chốt lại nội dung)
- Thế nào là kinh doanh, dịch vụ?
- Vị trí, vai trò của các nghề kinh doanh dịch vụ trong xã hội ngày nay?
- Nội dung của công việc kinh doanh và dịch vụ?
- Môi trường khách quan đan xen giữa kinh doanh và dịch vụ với các nghề khác?
Hoạt động 2:
Tìm hiểu phương hướng phát triển các ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ.
Thao tác:
Gv trình bày để học sinh nhận thức:
- Phát triển các ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở rộng xuất khẩu, tích lũy và làm giàu.


- Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao thì nhu cầu về dịch vụ, về hàng hóa càng trở nên bức thiết.
- Phương hướng phát triển các ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ trong thời gian tới ( 2006-2010)


- Chỉ tiêu cụ thể của hoạt động dịch vụ trong kế hoạch 5 năm ( 2006-2010)


Hoạt động 3:
Tìm hiểu đặc điểm lao động và yêu cầu nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ.

Thao tác:
- Gv cho học sinh thảo luận theo nhóm về đối tượng, mục đích, công cụ, điều kiện lao động, yêu cầu kiến thức, trình độ, khả năng giao tiếp, những phẩm chất của một người muốn định hướng ngành kinh doanh, dịch vụ.
- Gv chốt lại các nội dung chính


- Gv cho học sinh thảo luận: Việt Nam gia nhập WTO ( năm 2006), muốn hàng hóa, dịch vụ cạnh tranh trên thị trường, chúng ta phải đạt những tiêu chí nào?
- hs thảo luận, gv chốt lại nội dung- Gv cho học sinh thảo luận:
Suy nghĩ của các em khi mặt hàng tôm xuất khẩu nước ta trong năm 2006 bị Nhật Bản ngừng nhập khẩu do có dư lượng kháng sinh trong tôm?
- Hs trình bày, gv nhận xét

Hoạt động 4: Tìm những trường dạy nghề phía Nam liên quan đến lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ.
Thao tác: hs thi theo nhóm, lên bảng ghi ra những trường liên quan đến lĩnh vực kinh doanh ở phía Nam.
Gv: nhận xét, cho điểm các nhóm.


I. Kinh doanh và dịch vụ trong xã hội ngày nay:
Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi
Dịch vụ là những công việc được các doanh nghiệp tổ chức nhằm thỏa mãn nhu cầu của người khác. Gồm:
- Dịch vụ chuyên nghiệp ( đòi hỏi bằng cấp, chứng chỉ): y tế, giáo dục
- Dịch vụ kinh doanh và tài chính: ngân hàng, bảo hiểm, nhà đất, tổ chức tín dụng, kế toán…
- Dịch vụ khách sạn, du lịch
- Dịch vụ cá nhân: hớt tóc, giặt ủi, sửa chữa đồ dùng…
Ngành kinh doanh,dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế của một quốc