dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an huong nghiep 10 chu de 9 mien phi,tai lieu huong nghiep 10 chu de 9 mien phi,bai giang huong nghiep 10 chu de 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2008 10:07:28 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


CHỦ ĐỀ 9: NGHỀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI
Họ tên :………………………………………………..Lớp:…………………….
I. Dự định chọn nghề cho tương lai ( kể tên theo thứ tự ưu tiên)
a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
c)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Kể tên 10 nghề mà em quan tâm và thể hiện hứng thú ( cho điểm từ 1 đến 10 theo mức độ hứng thú)
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
4.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
5.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
6.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
7.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
8.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
9.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
10.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Chú ý:
-Chuẩn bị ý kiến của mình về xu hướng nghề.
- Đóng góp trò chơi về chủ đề nghề tương lai mà mình thích.


CHỦ ĐỀ 9: NGHỀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI
Họ tên :………………………………………………..Lớp:………………….
I. Dự định chọn nghề cho tương lai ( kể tên theo thứ tự ưu tiên)
a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
c)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Kể tên 10 nghề mà em quan tâm và thể hiện hứng thú ( cho điểm từ 1 đến 10 theo mức độ hứng thú)
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
4.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
5.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
6.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
7.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
8.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
9.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
10.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Chú ý:
-Chuẩn bị ý kiến của mình về xu hướng nghề.
- Đóng góp trò chơi về chủ đề nghề tương lai mà mình thích.CHỦ ĐỀ 9: NGHỀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI
I/ Mục tiêu:
-Kiến thức: Giải thích được cơ sở chọn nghề cần có sự phù hợp giữa yêu cầu nghề nghiệp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.
-Kỹ năng: lập được bản “ Kế hoạch nghề nghiệp tương lai” phù hợp với năng lực và hứng thú của bản thân.
-Thái độ : chủ động tự tin trong việc đề ra kế hoạch thực hiện ước mơ của mình…
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên :
+ Chuẩn bị trước các mẫu phiếu điều tra xu hướng nghề nghiệp.
+ Một bản hành động cá nhân.
+ Định hướng trước cho học sinh hình thức và nội dung buổi thảo luận.
- Học sinh:
+ Chuẩn bị ý kiến của mình về xu hướng nghề.
+ Đóng góp trò chơi về chủ đề nghề tương lai mà mình thích .
+ Trang trí lớp.
III/ Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp: Sỉ số : Vắng :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Tiến trình:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng

Hoạt động1 :Tóm tắt nội dung cơ sở của việc chọn nghề
Lớp chia thành 4 nhóm, mời đại diện các nhóm lên phát biểu ý kiến
Chúng ta ôn lại cơ sở của việc chọn nghề tối ưu là gì?
Chúng ta đã nhìn rõ là để chọn được nghề tối ưu thì mỗi người khi chọn nghề phải trả lời được các câu hỏi:
- Tôi thích nghề gì? ( câu hỏi này xác địnhj hứng thú nghề nghiệp của cá nhân với nghề nào đó).
- Tôi có thể làm được nghề gì? ( câu hỏi này nhằm xác định năng lực của bản thân đối với nghề. Đặc biệt chỉ cho chúng ta thấy có sự phù hợp giữa yêu cầu của nghề với những đặc điểm tâm sinh lý mà người đó có hay không? ).
- Nhu cầu của xã hội đối với nghề đó ra sao? ( Câu hỏi này nhằm xác định tính khả thi khi chọn nghề. Dù chúng ta có yêu nghề và thực sự phù hợp với những đòi hỏi của nghề thì chúng ta cũng không thể có cơ hội làm việc theo nghề đó nếu như chúng ta không quan tâm tới nhu cầu của xã hội với nghề, tới triển vọng của nghề sau này).
Lập kế hoạch nghề nghiệp là gì và thực hiện ntn?
GV:Lắng nghe ý kiến phát biểu, nhận xét
Kết luận:
- Mỗi hs cần phải xác định một dự định nghề nghiệp để phấn đấu, nhờ có dự định này mà nó trở thành động cơ để thúc đẩy hs học tập tốt các môn học liên quan đến nghề định chọn. Do đó mỗi hs tự bản thân mình cần nói lên nguyện vọng nghề


nghiệp tương lai. Trong quá trình xây dựng kế hoạch nghề nghiệp thì học sinh nên tham khảo ý kiến của thầy cô giáo, cha mẹ, những người đi trước để chúng ta có thể vạch ra được con đường để đạt được ước mơ đó.
Để làm được điều này hs cần :
-Tham gia một số hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham gia các buổi hoạt động hướng nghiệp, các buổi học nghề, các buổi lao động sản xuất.
- Có kế hoạch cụ thể để phấn đấu trong học tập, trong tu dưỡng đạo đức, trong rèn luyện sức khỏe.
Phát bản kế hoạch nghề nghiệp tương lai