dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an huong nghiep 10 chu de 7 mien phi,tai lieu huong nghiep 10 chu de 7 mien phi,bai giang huong nghiep 10 chu de 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2008 10:05:26 AM
Filesize: 0.09 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


CHỦ ĐỀ 7: TÌM HIỂU THỰC TẾ MỘT ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
HOẶC NÔNG NGHIỆP
Phiếu tham quan

STT
Nội dung viết thu hoạch:

1
Tên cơ sở sản xuất:

2
Địa chỉ của cơ sở sản xuất:

3
Người lãnh đạo của cơ sở sản xuất:

4
Đối tượng lao động:

5
Nội dung lao động:

6
Công cụ lao động:

7
Điều kiện lao động:

8
Các sản phẩm lao động:

9
Năng suất lao động:

10
Lương và phụ cấp:

11
Những chống chỉ định y học:

12
Thái độ của bản thân với nghề trong cơ sở sản xuất:

 ……………….., ngày………….tháng……….năm2008


CHỦ ĐỀ 7: TÌM HIỂU THỰC TẾ MỘT ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
HOẶC NÔNG NGHIỆP
Phiếu tham quan

STT
Nội dung viết thu hoạch:

1
Tên cơ sở sản xuất:

2
Địa chỉ của cơ sở sản xuất:

3
Người lãnh đạo của cơ sở sản xuất:

4
Đối tượng lao động:

5
Nội dung lao động:

6
Công cụ lao động:

7
Điều kiện lao động:

8
Các sản phẩm lao động:

9
Năng suất lao động:

10
Lương và phụ cấp:

11
Những chống chỉ định y học:

12
Thái độ của bản thân với nghề trong cơ sở sản xuất:

 ……………….., ngày………….tháng……….năm2008


CHỦ ĐỀ 7: TÌM HIỂU THỰC TẾ MỘT ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
HOẶC NÔNG NGHIỆP
I/ Mục tiêu:
Sau khi đi thực tế một đơn vị sản xuất, học sinh phải:
1. Biết các thông tin cần thiết về đơn vị sản xuất và quá trình lao động nghề nghiệp của cơ sở sản xuất ( đối tượng lao động, nội dung lao động, công cụ lao động, sản phẩm…).
2. Biết được đặc điểm, điều kiện, môi trường làm việc của nghề.
3. Tôn trọng người lao động và sản phẩm lao động. Có ý thức đúng đắn với lao động nghề nghiệp.
II. Trọng tâm của buổi tham quan, thực tế
Tham quan tìm hiểu về đối tượng lao động, nội dung lao động, công cụ lao động, điều kiện lao động của cơ sở sản xuất và tình hình thu nhập của người công nhân.
III. Chuẩn bị:
-Giáo viên :
+ Rà soát trên địa bàn ( bán kính < 10 Km) để lựa chọn đơn vị sản xuất phù hợp với yêu cầu của bài ( thứ tự lực chọn: các đơn vị sản xuất công nghiệp các đơn vị sản xuất nông nghiệpTrường đại học, cao đẳng sư phạm
bệnh viện, trạm xá.
+ Giáo viên đến cơ sở sản xuất xin phép được đưa học sinh đến tham quan và xác định ngày giờ tham quan, thống nhất nội dung tham quan, trình tự tham quan ( giáo viên chuẩn bị nội dung tham quan từ trước). Mời cán bộ, nhân viên tại cơ sở sản xuất sẽ giới thiệu những nội dung cần thiết về công việc nghề nghiệp của cơ sở. Bố trí người hướng dẫn cụ thể từng khâu.
* Ngày giờ tham quan: Từ 8h sáng 11h ngày / / 2008
* Nội dung tham quan, trình tự tham quan.
Nghe lãnh đạo cơ sở sản xuất thông báo đặc điểm tình hình về đơn vị sản xuất ( Tên đơn vị, bộ máy tổ chức, nhiệm vụ, sơ qua lịch sử xây dựng và phát triển của cơ sở, mức thu nhập bình quân của người công nhân…), nội quy, quy định của cơ sở.
Tham quan quá trình lao động nghề nghiệp của cơ sở sản xuất ( đối tượng lao động, nội dung lao động, công cụ lao động, sản phẩm…). Tham quan theo thứ tự dây chuyền sản xuất: từ đầu vào các khâu sản xuất sản phẩm.
+ Chuẩn bị phiếu thu hoạch rồi phát cho học sinh trước 12 ngày để các em chuẩn bị.
Phiếu tham quan

STT
Nội dung viết thu hoạch:

1
Tên cơ sở sản xuất:

2
Địa chỉ của cơ sở sản xuất:

3
Người lãnh đạo của cơ sở sản xuất:

4
Đối tượng lao động:

5
Nội dung lao động:

6
Công cụ lao động:

7
Điều kiện lao động:

8
Các sản phẩm lao động:

9
Năng suất lao động:

10
Lương và phụ cấp:

11
Những chống chỉ định y