dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an huong nghiep 10 chu de 5 mien phi,tai lieu huong nghiep 10 chu de 5 mien phi,bai giang huong nghiep 10 chu de 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/15/2008 10:03:52 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 76
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP
Chú ý:
-Tìm hiểu kỹ các nghề thụôc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Sưu tầm các bài hát ca ngợi các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.


CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP
Chú ý:
-Tìm hiểu kỹ các nghề thụôc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Sưu tầm các bài hát ca ngợi các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP
Chú ý:
-Tìm hiểu kỹ các nghề thụôc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Sưu tầm các bài hát ca ngợi các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.


CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP
Chú ý:
-Tìm hiểu kỹ các nghề thụôc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Sưu tầm các bài hát ca ngợi các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.


CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP
Chú ý:
-Tìm hiểu kỹ các nghề thụôc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Sưu tầm các bài hát ca ngợi các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.


CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP
Chú ý:
-Tìm hiểu kỹ các nghề thụôc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Sưu tầm các bài hát ca ngợi các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.


CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP
Chú ý:
-Tìm hiểu kỹ các nghề thụôc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Sưu tầm các bài hát ca ngợi các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.
CHỦ ĐỀ 5: TÌM HIỂU MỘT SỐ NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP
I/ Mục tiêu:
-Kiến thức: nêu được ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của các ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Mô tả được cách tìm hiểu thông tin nghề
-Kỹ năng: liên hệ bản thân để chọn nghề.
-Thái độ : tích cực chủ động tìm hiểu thông tin nghề.
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên :
+ Sưu tầm các thông tin về các nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
+ Những thông tin, văn kiện về định hướng phát triển các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
- Học sinh:
+ Tìm hiểu kỹ các nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
+ Sưu tầm các bài hát ca ngợi các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.
III/ Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định lớp: Sỉ số : Vắng :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Tiến trình:

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng

Hoạt động1 :Tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề nông, lâm, ngư nghiệp.
Lớp chia thành 4 nhóm, mời đại diện các nhóm lên phát biểu ý kiến
Vì sao VN chúng ta từ xưa đến gần cuối thế kỷ 20 là một nước nông nghiệp kém phát triển?
1. Ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề nông, lâm, ngư nghiệp
Các nghề nông- lâm- ngư nghiệp ở nước ta phát triển từ lâu đời vì do điều kiện địa lý, điều kiện khí hậu tạo nên, nước ta có hàng ngàn kilomét bờ biển , diện tích rừng lớn, đất đai màu mỡ. Đây là điều kiện rất tốt để chúng ta phát triển các nghề nông, lâm, ngư nghiệp.
Trước CMT8 đời sống nhân dân còn thấp do giai cấp phong kiến chiếm hữu ruộng đất, bị vua quan bóc lột, nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu kém phát triển.
Sau CMT8 người dân được làm chủ ruộng đất, nông dân được học hành, sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển.
Các em biết gì về tình hình phát triển các nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp hiện nay và trong tương lai?
Từ sau ĐH Đảng VI năm 1986 đã đề ra chủ trương “ đổi mới” các lực lượng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đã phát triển vượt bậc.
Hiện nay, VN là 1 trong những nước xuất khẩu gạo, cà phê