dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an hsg toan mien phi,tai lieu hsg toan mien phi,bai giang hsg toan mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/18/2016 9:28:27 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ 1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian: 120 phútCâu1:(3đ) a. Tìm các số tự nhiên x, y. sao cho (2x+1)(y-5)=12
b.Tìm số tự nhiên sao cho 4n-5 chia hết cho 2n-1
c. Tìm tất cả các số B= 62xy427, biết rằng số B chia hết cho 99
Câu 2. (4đ)
a. chứng tỏ rằng  là phân số tối giản.
b. Chứng minh rằng : +++...+<1
Câu 3:(3đ) Tìm x, biết:
a) 5x = 125; b) 32x = 81 ; c) 52x-3 – 2.52 = 52.3
Câu 4: (5 đ) Một quãng đường AB đi trong 4 giờ. Giờ đầu đi được  quãng đường AB. Giờ thứ 2 đi kém giờ đầu là  quãng đường AB, giờ thứ 3 đI kém giờ thứ 2  quãng đường AB. Hỏi giờ thứ tư đi mấy quãng đường AB?
Câu 4: (5đ) Cho tam giác ABC và BC = 5cm. Điểm M thuộc tia đối của tia CB sao cho CM = 3 cm.
a. Tình độ dài BM
b. Cho biết góc BAM = 800 , góc BAC = 600 . Tính góc CAM.
c. Vẽ các tia ax, Ay lần lượt là tia phân giác của góc BAC và CAM . Tính góc xAy