dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HAT GAO (lop5) mien phi,tai lieu HAT GAO (lop5) mien phi,bai giang HAT GAO (lop5) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/30/2012 10:06:14 AM
Filesize: 4.56 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Người thực hiện : Nguyễn Thị Hồng Loan
TẬP ĐỌC
LỚP 5
Trường Tiểu học Kỳ Đồng

TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
HĐ1: Luyện đọc
_Trần Đăng Khoa_
Thứ tu ngày 12 tháng 12 năm 2012
Những
Bão
tiền tuyến
Đồng
Giao thông
Những năm bom Mĩ
Em vui em hát
Hạt vàng làng ta…
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bẩy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012

HĐ2. Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 1
Em hiểu hạt gạo được làm nên từ
những gì?
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012

TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012
Từ những tinh tuý của đất: vị phù sa
của nước: hương sen thơm
và công lao của con người, của mẹ cha: lời mẹ hát
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012

Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 2
- Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?
?Giọt mồ hôi sa / Những trưa tháng sáu/ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy..
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012

Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 3
- Người nông dân còn gặp khó khăn khi làm ra hạt gạo?
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012
? Vừa sản xuất , vừa tham gia chiến đấu.
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012

Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 4
- Các bạn nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012
* Chống hạn, bắt sâu, gánh phân bón lúa.
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012

Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 5
- Vì sao tác giả gọi hạt gạo là hạt vàng?
 Hạt gạo ñöôïc làm nên từ mảnh đất quê hương.
 Hạt gạo chứa đựng biết bao mồ hôi công sức của mọi người.
 Hạt gạo còn góp phần làm nên chiến thắng dân tộc.
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012

Thứ tu ngày 12 tháng 12 năm 2012
TẬP ĐỌC
Hạt gạo được làm nên tõ công sức của nhiÒu ng­êi, là tấm lòng của hậu phương víi tiền tuyến trong thời kì chiÕn tranh.
Hạt gạo làng ta
_Trần Đăng Khoa_
Nội dung

Đọc diễn cảm
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
ta
ba
sa
cờ
bờ
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012
Hạt gạo.
Có .
Của .
Có .
Trong .
Có .
Ngọt .

Hạt gạo.
Có .
Có .
Giọt.
Những .
Nước.
Chết.
Cua .
M? em ...
Hạt gạo .
Những .
Trút.
Những .
Theo.
Những .
Vàng.
Bát .
Thơm ...
Hạt gạo.
Có .
Sớm .
Vục.
Trưa.
Lúa .
Chiều.
Quang.
Hạt .
Gửi .
Gửi .
Em.
Ha�t .Luyện đọc thuộc lòng
TẬP ĐỌC
Hạt gạo làng ta
Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2012
BÀI HỌC KẾT THÚC
Chúc thầy cô và các em vui khỏe!