dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GVG Binh Dinh 2008-2009 mien phi,tai lieu GVG Binh Dinh 2008-2009 mien phi,bai giang GVG Binh Dinh 2008-2009 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/21/2016 8:30:33 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP TỈNH
BÌNH ĐỊNH Khóa ngày 12 tháng 11 năm 2009
Đề chính thức
Môn thi: Kiến thức bộ môn SINH HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể phát đề)
Ngày thi: 12 – 11 – 2009
-----------------------------------
Câu 1: (2,0 điểm)
Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào?
Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Câu 2: (2,0 điểm)
Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Câu 3: (2,0 điểm)
Gen trội B và gen lặn b đều dài 5100 A0, cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường; gen B có 1200 nuclêôtit loại A, gen b có 1350 nuclêôtit loại A.
Tính số lượng từng loại nuclêôtit trong một giao tử bình thường được sinh ra từ kiểu gen Bb. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của kiểu gen Bb.

Câu 4: (4,0 điểm)
Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (dùng phương pháp dạy học tích cực)
Trình bày phương pháp giảng dạy mục “II – ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?” trong “Bài 17. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN” của chương trình Sinh học lớp 9 hiện hành.