dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giay gioi thieu HS chuyen truong mien phi,tai lieu giay gioi thieu HS chuyen truong mien phi,bai giang giay gioi thieu HS chuyen truong mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/17/2011 5:14:36 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng GD Quỳnh lưu
Trường TH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Giấy giới thiệu chuyển trường
Kính gửi: - Phòng Giáo dục huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Phòng Giáo dục huyện tỉnh
Trường Tiểu học huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Giới thiệu học sinh: .................................................................. Sinh ngày: ...............................
Học sinh lớp 1B.
Đã học xong lớp 1 tại Trường Tiểu học ………………………, năm học 2004 - 2005.
Nay xin chuyển đến: Trường Tiểu học Kì Lợi, huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Lý do: Chuyển theo gia đình.
Đề nghị Phòng Giáo dục dục huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Trường Tiểu học Kì Lợi
Cho em ......................................................... được tiếp tục vào học lớp 2 năm học 2005 - 2006.
Ngày 29 tháng 7 năm 2005
Hiệu trưởng

Trưởng phòng giáo dục huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an
Kính chuyển: - Phòng Giáo dục huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Đề nghị Phòng Giáo dục huyện Kì Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Tạo điều kiện cho em ................................................................... được tiếp tục học tập lớp 2 năm học 2005 – 2006.
Ngày ......... tháng 7 năm 2005
Trưởng phòng giáo dục quỳnh LưuTrưởng phòng giáo dục ……………………….............................................................
Kính chuyển: ......................................................................................................................
Đề nghị .........................................................................................................................................
Tạo điều kiện cho em .................................. được tiếp tục học tập lớp ...... năm học200...-200...
Ngày ...... tháng .... năm 200...
Trưởng phòng giáo dục