dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo an thẻ duc mien phi,tai lieu giáo an thẻ duc mien phi,bai giang giáo an thẻ duc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/3/2011 3:45:59 PM
Filesize: 0.28 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn : 13/8/2011
Ngày giảng : 15/16/8/2011
Lớp 2D Thứ 2 /15/8/2011
Lớp 2A Thứ 3 / 16/8/2011
Tuần : 1
Tiết : 1Bài 1 Giới thiệu chương trình
Trò chơi." Diệt con vật có hại "


A . MỤC TIÊU.
- Giới thiệu chương trình lớp 2 .
- Phổ biến nội quy tập luyện , Biên chế tổ học tập . Yêu cầu học sinh tập luyện , những quy định cơ bản , biết chỉnh sửa trang phục gọn gàng.
- Ôn Trò chơi ." Diệt con vật có hại " . Yêu cầu tham gia trò chơi một cách chủ động.
B . ĐỊA ĐIỂM .PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm : Trên sân thể dục , vệ sinh an toàn sân tập.
- Chuẩn bị : Còi ,tranh ảnh một số con vật.
C.NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC.

NỘI DUNG

ĐL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1. Phần mở đầu.
- Giáo viên nhận lớp phổ biến kiểm tra trang phục ,dụng cụ tập luyện.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động : [Xoay các khớp].
+ Cổ ,tay ,hông ,gối.

2. Phần cơ bản .
- Biên chế tổ tập luyện cho học sinh.

- Giáo viên nội quy tập luyện

- Trò chơi ." Diệt con vật có hại " .


3.Phần kết thúc .
- Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thả lỏng .
- Giáo viên cùng học sinh hệ thống bài giảng .
- Giáo viên nhận xét và đánh giá kết quả giờ học .
- Nhắc học sinh chuẩn bị đồ dung tiết học sau.

5 phút


18 phút
7 phút


5 phút
- Đội hình nhận lớp , khởi động 4 hàng ngang.


- Giáo viên hướng dẫn lớp khởi động.


- Đội hình tập luyện 4 hàng ngang.
- Giáo viên điều khiển lớp tập luyện.

- Giáo viên chọn những em có khả năng nhanh nhẹn nhất [làm lớp trưởng phó]
- Giáo viên nêu ngắn gọn những quy định của học sinh dưới khi tập thể dục .

+ Phải học ngoài sân dưới sự chỉ đạo của ban cán sự lớp
+ Trang phục phải gọn gàng đi giày hoặc dép quai hậu .


- Giáo viên nêu tên trò chơi , cách chơi luật chơi.

- Giáo viên tổ chức hướng dẫn cho học sinh chơi.


- Đội hình kết thúc 4 hàng ngang .
- Học sinh đứng tại chỗ thả lỏng [ rũ tay ,chân].


- Tuyên dương học sinh ý thức tập luyện tốt .
- Học sinh ôn bài tại nhà.__________________________________________________________Ngày soạn : 15/8/2011
Ngày giảng : 17/18/19/8/2011
Lớp 2D Thứ 4 /17/8/2011
Lớp 2C Thứ 5 / 18/8/2011
Lớp 2A Thứ 6 / 19/8/2011
Tuần : 1
Tiết : 2

Bài 2 Tập hợp hàng dọc , dóng hàng , điểm số - chào , báo cáo khi giáo viên nhận lớpA . MỤC TIÊU.
- Ôn Trò chơi ." Diệt con vật có hại " . Yêu cầu học sinh biết them một số con vật , tham gia trò chơi một cách chủ động hơn.
- Ôn một số kỹ năng ( ĐHĐN ) đã học ở lớp 1 tập hợp hàng dọc , dóng hàng. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản đúng .Nhanh , không mất trật tự.
- Học cách chào , báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học . Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối đúng .
B . ĐỊA ĐIỂM .PHƯƠNG TIỆN.
- Địa điểm : Trên sân thể dục , vệ sinh an toàn sân tập.
- Chuẩn bị : Còi ,tranh ảnh một số con vật.
C.NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC.

NỘI DUNG

ĐL

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1. Phần mở đầu.
- Giáo viên nhận lớp phổ biến kiểm tra trang phục ,dụng cụ tập luyện.
- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động : [Xoay các khớp].
+ Cổ ,tay ,hông ,gối.

2. Phần cơ bản .
- Tập hợp hàng dọc , dóng hàng .

-