dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao án thể dục 9 mien phi,tai lieu giao án thể dục 9 mien phi,bai giang giao án thể dục 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/16/2011 3:05:18 PM
Filesize: 20.58 M
Download count: 21
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Ngày soạn: 02/02/2010 GIÁO ÁN THỂ DỤC 9
Ngày dạy: 03/03/2010
TIẾT 54
BÀI: Nhảy xa : - Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao thành tích.
Chạy Bền: - Trò chơi chạy bền.
I/ Mục Tiêu – Yêu cầu:
Nhảy xa:
+ Giúp học sinh củng cố, nâng cao về kĩ thuật, phương pháp tập luyện để giúp rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích.
+ Yêu cầu thực hiện kĩ thuật động tác tương đối đúng.
+ Biết vận dụng để tập luyện và thi đấu.
Chạy bền: Thông qua trò chơi chạy “Dích dắc tiếp sức” nhằm:
+ Giúp học sinh nâng cao một số hiểu biết và rèn luyện kĩ thuật để phát triển sức bền.
+ Nâng cao khả năng chạy bền. Biết vận dụng những điều đã học để tự tập luyện sức bền hàng ngày.
- Giáo dục học sinh rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện thể dục thể thao và giữ gìn vệ sinh.
II/ Địa Điểm, Phương Tiện:
- Học sinh dọn vệ sinh sân luyện tập.
- Giáo viên chuẩn bị sân tập, nệm, tranh, còi, ván vỗ, dây nhảy ...
III/ Nội Dung Và Phương Pháp Lên Lớp
Nội Dung
Định Lượng
Phương Pháp –Tổ Chức

I/ Phần mở đầu:
1- Nhận lớp:
- Gv kiểm tra sĩ số, sức khoẻ của học sinh
- Phổ biến nội dung, mục tiêu và yêu cầu của tiết học.
2 - Khởi động:
a. Khởi động chung:
- Xoay các khớp: cổ, cổ tay, cổ chân, khớp khuỷu, vai, hông, đầu gối.
- Ép ngang, ép dọc.b. Khởi động chuyên môn
- Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- Tại chỗ bật xa

- Chạy đạp sau 10-15m.
- Xuất phát cao chạy nhanh 10 – 15m
3/ Kiểm tra bài cũ:
HS1: Em hãy nêu tên 4 giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa “kiểu ngồi”? Theo em những giai đoạn nào là quan trọng nhất?
HS2: Khi nhảy “Bước bộ” trên không, tư thế của chân giậm nhảy lúc mới rời khỏi ván cần như thế nào?
9-10 phút
1 - 2 p
6-

2l x 8n

2 lần

2 lần
2 lần
1 – 2pLớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang, dóng hàng và điểm số báo cáo. H/s chúc G/v khoẻ và G/v chúc học sinh khoẻ.
(((((((
(((((((
(((((((
(((((((( c/s
(g/v
- Giáo viên nhận lớp, giới thiệu nội dung và yêu cầu của tiết học
- Sau đó cán sự lớp cho 4 hàng ngang giản cách so le và khởi động.
( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( h/s

c/s( (g/v


Đội hình như khởi động chung

Đội hình di chuyển


((((((
((((((
((((((
((((((
Gv gọi Hs lên kiểm tra, lớp theo dõi nhận xét. Gv nhận xét – đánh giá.
Đội hình:
((((((( HS đứng
(((((((
((((((( HS ngồi
c/s ((((((((
(g/v

II/ Phần cơ bản:
1/ Nhảy xa:
1.1/ Tập động tác bổ trợ:
Giáo viên phân lớp thành 2 nhóm Nam riêng, nữ riêng cùng luyện tập chạy đà 3 bước giậm nhảy “bước bộ” trên không.

1.2/ Luyện tập nhảy xa kiểu ngồi - Bài tập phát triển thể lực.

* Nhóm I (nam): Luyện tập nhảy xa “Kiểu ngồi”

Thực hiện 4 giai đoạn:
Giai đoạn chạy đà: Tăng dần tốt độ, đặt chân đúng ván giậm nhảy.
Giai đoạn giậm nhảy: Nhanh, mạnh, tích cực, chủ động phối hợp ăn nhịp với tốc độ chạy đà và kết hợp với đánh tay.
Giai đoạn trên không: Tạo được tư thế “bước bộ trên không”
Giai đoạn tiếp đất: Thu chân nhanh, chùng gối.* Nhóm II (nữ): Bài tập phát triển thể