dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo an ngoại khóa mien phi,tai lieu giáo an ngoại khóa mien phi,bai giang giáo an ngoại khóa mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2013 8:19:53 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày dạy : …………………..
Bài 1: BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I/MỤC TIÊU:
- Nhớ và giải thích 23 biển báo hiệu giao thông đã học, biết 10 biển báo hiệu giao thông mới.
- Giải thích sự cần thiết của biển báo hiệu giao thông, mô tả bằng lời các biển báo hiệu giao thông.
- Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông khi đi đường.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV : - Các biển báo giao thông đường bộ đã học.
- 10 biển báo hiệu giao thông mới.
HS : Sách ATGT
III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Oân lại các biển báo đã học.
- Cho HS nêu tên các biển báo đã học .
- Gọi HS trình bày
- Nhận xét – tuyên dương:
Hoạt động 2: Nhận biết các biển báo hiệu giao thông.
- Chia nhóm: mỗi tổ là 1 nhóm
- Phát cho mỗi nhóm một số biển báo giao thông: 123a,123b, 111a, 224, 226, 227, 207a.
- Yêu cầu các nhóm: + Nhận dạng các biển báo.
+ tìm hiểu tác dụng của các biển báo.
(gợi ý: biển báo đặt ở đâu? Nhằm mục đích gì?
- Nhận xét – tuyên dương:
HĐ 3: Luyện tập nhận dạng ghi nhớ 10 biển báo hiệu.
Cho HS chơi trò chơi : Nêu tên trò chơi : Thi ai đúng , ai nhanh
- Phổ biến luật chơi . Hướng dẫn cách chơi :
Chọn 2 đội chơi : Phát cho mỗi đội 5 biển báo . Thi đua gắn biển báo vào đúng cột có ghi sẵn tên biển báo . Nhóm nào gắn nhanh và đúng nhóm đó thắng .
- Nhận xét - tuyên dương:
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò.


Cá nhân nêu
Nhận xét – Bổ sung


Thảo luận nhóm tổ
Đại diện các nhóm trình bày .

Nhận xétHS tham gia trò chơi
Tổ 1,2 : Đội 1
Tổ 3,4 : đội 2
Cả lớp quan sát cổ vũ cho 2 đội chơi
Nhận xét – Tuyên dươngNgày dạy : ……………….
Bài 2: NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN
I/MỤC TIÊU :
-HS biết những quy định đối với người đi xe đạp: Biết cách lên, xuống xe và dừng, đỗ xe an toàn trên đường phố.
- HS thể hiện đúng cách điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau, phán đoán và nhận thức được các điều kiện an toàn hay không an toàn khi đi xe đạp.
- Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn.
II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Sách ATGT
HS : Sách an toàn giao thông.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1/ Kiểm tra bài cũ: - GV gắn các biển báo lên bảng.
- Cho HS chọn xếp thành 3 nhóm
- GV hỏi tên và ý nghĩa bất kỳ biển báo nào.
- Nhận xét:
2/ Bài mới : Giới thiệu bài :
Hoạt động 1: Những điều cần biết khi đi xe đạp trên đường
Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK – Thảo luận các câu hỏi 1,2,3,4 trang 8, 9 .
Nhận xét
KL: Cho Hs đọc phần ghi nhớ
Hoạt động 2: Những điều cấm khi đi xe đạp
Yêu cầu HS quan sát tranh trang 10
- Khi đi xe đạp trên đường cần biết những điều gì?
- Có những điều cấm nào khi đi xe đạp?
- GV Nhận xét – kết luận:
Hoạt động 3: Thực hành đi xe đạp trên sân trường.
- Cho HS ra sân thực hành đi xe đạp
Yêu cầu mỗi tổ chọn ra 4 HS thi đi xe đạp đúng và an toàn
- Yêu cầu cả lớp cùng quan sát và bình chọn cá nhân , tổ đi dúng luật và an toàn .
- GV Nhận xét :
3/ Củng cố dặn dò : Đọc ghi nhớ
Thực hiện những điều đã học

Cá nhân
Quan sát, thảo luận nhóm 4
Đại diện nhóm trình bày
Nhận xét.
Cá nhân tiếp nối nhau đọc

Quan sát thảo luận nhóm đôi.
Cá nhân phát biểu
Nhận xét .

Cả lớp
Mỗi tổ 4 Hs
Quan sát nhận xét


Ngày dạy : ………………..
Bài 3: ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN VÀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG
I/MỤC TIÊU :
-HS biết được những điều kiện an toàn và chưa an toàn của các con đường để lựa chọn đường đi an toàn, xác định