dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GDQP mien phi,tai lieu GDQP mien phi,bai giang GDQP mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/9/2008 12:10:25 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 32
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1)Có bao nhiêu điạ hình:
A_3 B_4 C_5 D_Đáp án khác
2)Có bao nhiêu yêu cầu:
A_2 B_4 C_5 D_7
3)Nêu ví dụ về điạ hình che đỡ:
A_Bãi bằng phẳng, đồi trục, mặt đường.
B_Mô đất, gốc cây, bờ ruộng.
C_Vật kiến trúc kiên cố.
D_Cả B và C.
4)Tư thế động tác khi lợi dụng địa hình, địa vật che khuất:
A_Đi, chạy, bò, trườn
B_Đứng, quỳ, nằm.
C_Đi, chạy, bò, trườn, quỳ, nằm đều phải thấp và nhỏ hơn vật lơị dụng.
D_Đáp án khác.
5) Ý nghĩa của việc lợi dụng địa hình, địa vật là để che khuất và che đỡ hành động của tạo_dùng vũ khí tiêu diệt địch thuận lợi, bảo vệ mình.
A_Đúng B_Sai
6) Động tác cụ thề khi lợi dụng vật che đỡ để bắn súng, ném lựu đạn ở tư thế:
A_Đứng. B_Quỳ. C_Nằm. D_A&B đúng.
7)Vận động ở địa hình trống trải khi vận động lợi dụng:
A_Sơ hở của địch hoặc sương mù.
B_Khói bụi che mắt địch.
C_Lợi dụng màu sắc thích hợp.
D_A&B đúng.
8)Vận dụng động tác nào để vượt qua địa hình trống trải:
A_Lê cao. B_Chạy khom. C_Vọt tiến. D_Đáp án khác.
9)Tư thế khi lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ tuỳ theo vật lợi dụng cao hay thấp để vận dụng:
A_Đứng, quỳ.
B_Nằm bắn.
C_Ném lựu đạn.
D_Cả 3 ý trên.
10)Nêu vị trí địa hình che khuất:
A_Bụi cây, bụi cỏ rậm rạp, cánh cửa.
B_Mô đất, bụi cây, bờ ruộng.
C_Cánh cửa, gốc cây.
D_B&C đúng.


11) Địa hình, vật không chống đỡ được:
A_Đạn bắn thẳng
B_Mảnh bom.
C_Mảnh đạn.
D_A&B đúng.
12) Địa hình, địa vật nào có thể che được hành động:
A_Địa hình, địa vật che khuất.
B_Địa hình, địa vật che đỡ.
C_Địa hình trống trải.
D_A&B đúng.
13)Dịa hình, địa vật có thể chống đỡ được đạn bắn:
A_Địa hình, địa vật che khuất.
B_Địa hình, địa vật che đỡ.
C_Địa hình trống trải
D_Cả 3 ý trên.
14)Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất chủ yếu che kín hành động:
A_Quan sát, vận động.
B_ Ẩn nấp hoặc làm công sự.
C_Bố trí vật cản.
D_Cả 3 ý trên đều đúng.
15) Điều nào không đúng khi lợi dụng một vật cụ thể:
A_Ý định hành động của mình.
B_Tình hình địch.
C_Vũ khí mình đang cầm.
D_Thời tiết, ánh sáng.
16)Khi nào phải nhanh chóng rời khỏi vị trí, tiếp tục lợi dụng vật khác:
A_Tiêu diệt địch.
B_Địch phát hiện.
C_Tiêu diệt địch và xông tới.
D_Tiêu diệt địch hoặc bị địch phát hiện.
1)Có những loại địa hình, địa vật nào?
A_Địa hình, địa vật che khuất.
B_Địa hình, địa vật che đỡ.
C_Địa hình trống trải.
D_Cả 3 Dịa hình trên.
2) Ý nghĩa của địa hình, địa vật:
A_Che khuất và che đỡ hành động của ta.
B_Dùng vũ khí tiêu diệt địch thuận lợi.
C_Bảo vệ mình.
D_Cả ba tác dụng trên.
3)Có mấy yêu cầu trong việc lợi dụng địa hình địa vật:
A_1 B_3 C_5 D_7
4)Những điểm không cần chú ý khi lợi dụng địa hình địa vật:
A_Thời tiết, ánh sáng.
B_Tình hình địch.
C_Thời trang.
D_Nhiệm vụ ý định hành động.
5)Có mấy loại địa hình, địa vật:
A_3 B_9 C_4 D_8
6)