dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ga td mien phi,tai lieu ga td mien phi,bai giang ga td mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/8/2009 10:23:26 AM
Filesize: 0.98 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
tuần1.
Tiết 1:-mục tiêu nội dung chương trình td 8.
-biên chế tổ chức tập luỵên và 1 số quy định
khi học tập bộ môn
Ngày soạn : 04-09-2006
Ngày dạy :

I/ MỤC TIÊU – YÊU CẦU
1 . MỤC TIÊU.:
- Biết được một số kiến thức,kỹ năng cơ bản để tập luyện và giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực.
- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh , tác phong nhanh nhẹn,kỷ luật ,thói quen,tự giác luyện tập TDTT.
- Có sự tăng tiến về thể lực, đạt tiêu chuẩn (RLTT) và thể hiện khả năng về TDTT.
- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sống sinh hoạt ở trong và ngoài nhà trường.
2 . YÊU CẦU :
a. Kiến thức.
Có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh.
Biết cách thực hiện một số trò chơi vận động , động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực.
Biết cách thực hiện kỹ năng ĐHĐbản ,bài TD phát triển chung,chạy bền,làm quen với chạy 60m,nhảy xa kiểu ngồi,nhảy cao kiểu bước qua , ném bóng .
Biết cách kiểm tra theo dõi sức khoẻ .

b. Kỹ năng.
Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng ĐHĐN và bài thể dục phát triển chung.
Thực hiện đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi , kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, chạy nhanh 60m.

c.Thái độ ,hành vi.
Tự giác, tích cực học ở lớp và ở nhà .
Có tinh thần tập thể , giúp đỡ nhau .
II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD 8:

Bảng phân phối nội dung và thời gian.

TT
Nội dung học
Số tiết học

1
Lý thuyết chung.
2

2
ĐHĐN
4

3
Bài thể dục phát triển chung.
6

4
Chạy cự ly ngắn.
8

5
Chạy Bền
6

6
Nhảy cao.
8

7
Nhảy xa
8

8
Ném bóng
69
Môn thể thao tự chọn(một trong các môn sau)
12


 a.Đá cầu.
12


 b.Bóng chuyền.
12


 c.Bóng đá.
12


 d.Bơi.
12

10
Ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ và cuối năm học.
6

11
Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
4


Cộng
70III/ BIÊN CHẾ TỔ TẬP LUYỆN VÀ MỘT SỐ QUY ĐINH KHI TẬP LUYỆN.
Bầu ban cán sự chỉ huy cho lớp học tập.
Chấp hành đầy dủ những quy định,yêu cầu của bộ môn TD như: Mặc đồng phục TD, mang dày TD, sơ vin khi tập luyện….
Đi học đúng giờ ,nghiêm túc trong tập luyện trong giờ học TDTT….

IV/ XUỐNG LỚP: Kết thúc giờ học.


Tiết 2: ĐHĐN+chạy nhanh+chạy bền
Ngày soạn:04-09-2006.
Ngày dạy:
I.mục tiêu-yêu cầu:
1.Mục tiêu:
n tập 1số kỹ năng ĐHĐN đã học ở lớp 6,7.ôn tập đi đều và đổi chân khi đi
sai nhịp.
- Ôn một số trò chơi,động tác bổ trợ thể lực.
2.Yêu cầu:
- Thực hiện cơ bản đúng các kĩ năng ĐHĐN và các động tác bổ trợ kỹ thuật phát triển thể lực.
II/ ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG TIỆN
1 Địa điểm:
- Sân trường sạch sẽ, đủ tiêu chuẩn.
2 . PHƯƠNG TIỆN
-Còi,đồng hồ bấm giây.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG
ĐL - VĐ
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC

A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Giáo viên nhận lớp, ổn định tổ chức, phổ biến nd và yêu cầu giờ học.

2. Khởi động.
a.Khởi động chung