dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GA K11 MOI GIAM TAI CO MA TRAN mien phi,tai lieu GA K11 MOI GIAM TAI CO MA TRAN mien phi,bai giang GA K11 MOI GIAM TAI CO MA TRAN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/1/2013 9:05:57 PM
Filesize: 0.55 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn: 14 /8/2012
Tiết 1
PHẦN I:CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ
Bài1
CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
(Tiết 01 )

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh hiểu được vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.
- Hiểu được như thế nào là sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động.
- Hiểu được phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
2. Về kỹ năng:
- Biết phân tích các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng, biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với bản thân.
3. Về thái độ:
- Thấy được tầm quan trọng của hoạt động sản xuất của cải vật chất và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
- Giáo viên sử dụng pp phân tích tổng hợp, nêu vấn đề và giảng giải.
III. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY:
- Giáo viên sử dụng SGK và các tư liệu tài liệu có liên quan.
IV. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1. Ổn định tổ chức lớp học
2. Giáo viên giới thiệu khái quát về chương trình giáo dục công dân lớp 11
3. Giới thiệu bài học:
Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả mọi người, đặc biệt là thanh niên phải thấy được vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội. Phải có ý thức đưa đất nước đi lên, hòa mình vào sự phát triển của thế giới. Vậy vai trò đó như thế nào, ý nghĩa và tầm quan trọng ra sao nội dung bài này sẽ trang bị cho các em những kiến thức cơ bản. Bây giờ thầy mời các em tìm hiểu nọi dung bài học:


Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung cần đạt

Hoạt động 1:
Giáo viên sử dụng pp diễn giải, gợi mở, nêu vấn đề để tìm hiểu SX của cải vật chất và vai trò của SX của cải vật chất.
Mục tiêu: Học sinh phải hiểu được sản xuất của cải vật chất là gì.
Cách tiến hành:
Gv: Việc con người tác động vào giới tự nhiên nhằm mục đích gì?
Yêu cầu trả lời:
Tạo ra của cải vật chất
Gv: Yếu tố nào làm cho quá trình SX của cải vật chất ngày càng phát triển hơn?
Yêu cầu trả lời:
Sự phát triển của KHKT. Vì nhờ vào KHKT mà công cụ lao động ngày càng được cải tiến dẫn đến khối lượng sản phẩm làm ra nhiều hơn.
Gv: Vậy thế nào là sản xuất của cải vật chất?
Yêu cầu trả lời:
( Đầy đủ khái niệm )Hoạt động 2:
Gv: Sử dụng PP giảng giải kết hợp với lấy ví dụ và liên hệ thực tiễn.
Mục tiêu: Giúp HS hiểu được vai trò của SX của cải vật chất.
Cách tiến hành:
Gv: Trong đời sống xã hội, con người luôn có nhiều hoạt động như: KT,chính trị, văn hóa, KHKT…Để tiến hành được các hoạt động đó con người phải đảm bảo về nhu cầu vật chất. Như vậy, sx của cải vật chất đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thực tiễn.
Theo các em đó là những vai trò nào?
Yêu cầu trả lời:
- Là cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người.
- Thông qua lao động SX con người được cải tạo, phát triển và hoàn thiện hơn.
- Đây là hoạt động trung tâm, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động khác của xã hội phát triển hơn.Hoạt động 3:
GV sử dụng PP nêu vấn đề giúp học sinh tìm hiểu nội dung tiếp theo.
Mục tiêu: Học sinh phải hiểu rõ bản chất của sức lao động
Cách thức tiến hành:
GV đặt vấn đề bằng cách giới thiệu sơ đồ về mối quan hệ giữa 3 yếu tố của quá trình SX
SLĐ + TLLĐ + ĐTLĐ = SẢN PHẨM
GV nêu vấn đề: Khi nói tới sức lao động chúng ta nói tới những vấn đề nào? Mối quan hệ giữa chúng ra sao?
Gv: Sau khi học sinh trả lời rút ra kết luận
-Nếu thiếu một trong hai yếu tố đó thì con người không thể có SLĐ
Hoạt động 4:
GV sử dụng PP đặt vấn đề
Mục tiêu: Học sinh nắm vững kiến thức về đối tượng lao động
Cách tiến hành:
GV đặt câu hỏi: Em hãy lấy ví dụ về đối tượng lao động của một số ngành, nghề khác nhau trong xã hội?
Yêu cầu trả lời:
- HS lấy ví dụ chứng minh về các loại đối tượng lao động