dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỊA 8 (BÀI 21 THAY THẾ_GV:ĐỒN) mien phi,tai lieu ĐỊA 8 (BÀI 21 THAY THẾ_GV:ĐỒN) mien phi,bai giang ĐỊA 8 (BÀI 21 THAY THẾ_GV:ĐỒN) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/4/2012 8:56:26 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần Ngày soạn:
Tiết Ngày dạy:
THỰC HÀNH
QUAN SÁT VÀ VẼ BIỂU ĐỒ.
LÀM QUEN VỚI CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ
I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Làm quen với số liệu thống kê có sẳn hiểu và nắm bắt kịp thời.
- Phân tích sự khác nhau của các số liệu và các hoạt động được thống kê.
2. Kĩ năng:
- Đọc và phân tích các số liệu, sơ đồ.
- Vẽ biểu đồ thể hiện các mối quan hệ.
- Kĩ năng vẽ các loại biểu đồ thích hợp qua hệ thống hoá kiến thức cho sẳn.
3. Thái độ:
- Ý thức phát huy tích cực nhìn nhận vấn đề.
II/ PHƯƠNG TIỆN
1) Giáo viên: Sách giáo viên, bài tập thực hành vẽ biểu đồ.
2) Học sinh: Sách giáo khoa, tập ghi, tập bản đồ Địa lí 8.
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình ôn tập.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài: Nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học về kĩ năng vẽ và sử dụng biểu đồ thích hợp cho mọi hoạt động thông qua số liệu có sẳn.chúng ta sẽ thực hành vẽ biểu đồ thích hợp đó qua tiết thực hành hôm nay.
Bài thực hành:
HĐ1: Thảo luận nhóm (4 phút) Dựa vào bảng số liệu có sẳn :
Cho BSL: Tỷ trọng các ngành kinh tế trong GDP Lào giai đoạn 1980 -2000 (Đơn vị %)
Năm
1980
2000

Nông nghiệp
61.2
52.9

Công nghiệp
14.5
22.8

Dịch vụ
24.3
24.3a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP Lào giai đoạn 1980- 2000
b. Nhận xét ?

* HĐ2: Nhóm.
Nhóm 1 ,2 làm một ví dụ sách thực hành
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV chuẩn kiến thức điền bảng :
* HĐ3 :
- HS lên bảng: Mỗi nhóm tự bổ sung.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV chuẩn kiến thức điền bảng :
4) Củng cố (3’)
- Nhắc nhỡ các bước để vẽ biểu biểu đồ.
- Hướng dẫn HS quan sát và xừ lí số liệu.
5) Dặn dò (2’)
- Về nhà xem lại bài và tập lảm quen và quan sát nhiều về biểu đồ.
- Soạn trước bài mới
IV/ RÚT KINH NGHIỆM: