dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Dia 10 mien phi,tai lieu Dia 10 mien phi,bai giang Dia 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/22/2010 7:21:54 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


MÔN: ĐỊA LÍ
HỌC KÌ I
Thời gian 45 phút
Đề 1
Câu 1: Hãy nêu khái niệm, nguyên nhân và biểu hiện của quy luật địa đới
Câu 2: thế nào là đô thị hóa? Đặc điểm của đô thị hóa
Câu 3: Cho bảng số liệu sau :
TỈ SUẤT SINH THÔ VÀ TỈ SUẤT TỬ THÔ CỦA THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1950 – 2005
Giai đoạn
Tỉ suất sinh thô
Tỉ suất tử thô

1950 - 1955
36
25

1975 - 1980
31
15

1985 - 1990
27
11

1995 - 2000
23
9

2004 - 2005
21
9


1/ Hãy tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới, giai đoạn 1950 – 2005
2/ Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng dân số thế giới từ bảng số liệu và ính toán. Nêu nhận xét.