dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐEKHAOSATCASIO715-16 mien phi,tai lieu ĐEKHAOSATCASIO715-16 mien phi,bai giang ĐEKHAOSATCASIO715-16 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/2/2016 6:06:03 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
TỔ TOÁN-LÝ-TIN

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
MÔN : CASIO7 - Năm học 2015-2016 – Thời gian : 120 phút

Bài 1: a. Tính đúng kết quả phép tính : A=3344355664 x 3333377777
b.Tìm số dư của B=35 +310 +315 +..............+350 chia cho 40

Bài 2: a. Tìm số dư trong phép chia 20032005 cho 2007
b. Tìm chữ số thập phân thứ 132007sau dấu phẩy trong phép chia 250000 cho 19

Bài 3: a. Cho B = 15
17
10
4
2015 Viết lại A = a0
1
𝑎
1+
1 𝑎
𝑛−1+
1
𝑎
𝑛

Viết kết quả theo thứ tự
𝑎
0
𝑎
1
𝑎
𝑛

b. Một mảnh sân hình chữ nhật kích thước 760cm x 1120cm được lát bởi các viên gạch hình vuông cạnh 20cm. Giả sử trên viên gạch thứ nhất ta đặt 1 hạt đậu, trên viên gạch thứ hai ta đặt 7 hạt đậu , trên viên gạch thứ ba ta đặt 49 hạt đậu , trên viên gạch thứ tư ta đặt 343 hạt đậu v.v… cho đến viên gạch cuối cùng. Gọi S là tổng số hạt đậu đặt lên các viên gạch của sân đó. Tìm ba chữ số tận cùng của số 6S+5

Bài 4 : a. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất có 10 chữ số sao cho khi a chia 2009 ; 2011 thì có số dư lần lượt là 1228 ; 913.
b. Tìm các chữ số a, b, c biết
11𝑎8𝑏1987𝑐⋮504

Bài 5: a. Cho dãy số
𝑈
1=1
𝑈
2=2 ,
𝑈
𝑛+2
2𝑈
𝑛+1−4
𝑈
𝑛 𝑣ớ𝑖 𝑛≥2
Hãy viết qui tình tính 𝑆
𝑛
𝑈
1
𝑈
2
𝑈
3
𝑈
𝑛 . Tính
𝑆
17

b. Cho hình vẽ : Tìm x , y , z


Đáp số : 1a : 11148000848761678928
1b : 12
2a: 1679
2b: 8
3a: 16; 1;2;3;29;2;1;22
3b : 805
4a: 100242148
4b: a=3 ; b=5
a= 8 ; b= 9
5a: -87348
5b ; x = 12,6; y= 56/ 5 ; z = 14

Tên HS :……………………………………………… Điểm :…………………………..
( Từ bài 1 đến bài 3a ghi kết quả chính xác – Bài 3b,4,5 trình bày lời giải )
Bài làm :

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………HD : A =  ; B =