dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề và đáp án thi Lí thuyết Giáo viên dạy giỏi mien phi,tai lieu Đề và đáp án thi Lí thuyết Giáo viên dạy giỏi mien phi,bai giang Đề và đáp án thi Lí thuyết Giáo viên dạy giỏi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/28/2008 7:09:48 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2769
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Phòng GD-ĐT Cam Lộ Đề thi giáo viên dạy giỏi THCS
----- Năm học 2008 - 2009

Môn thi: lý thuyết (vòng 1)
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


Câu 1(2 điểm):
Anh (chị) hãy phân tích nhiệm vụ thứ 4 trong 7 nhiệm vụ chung của ngành học phổ thông do sở GD&ĐT Quảng trị đề ra trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009.

Câu 2 (4 điểm): Anh (chị ) Hãy cho biết những vấn đề chung về:
a) Đổi mới giáo dục THCS đối với mục tiêu bài học. (1,0 điểm):
b) Yêu cầu đổi mới giáo dục THCS về phương pháp dạy học (2,0 điểm):
- Yêu cầu chung.
- Yêu cầu cụ thể đối với giáo viên.
c) Nêu vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học ? Những ưu điểm nỗi bật. (1,0 điểm)

Câu 3 (4 điểm):
a) Anh (chị) hãy cho biết vai trò của giáo viên khi tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm ? (2,0 điểm)
b) Anh (chị) hãy cho biết các hình thức kiểm tra, loại bài kiểm tra, hệ số điểm bài kiểm tra, hệ số điểm môn học khi tham gia tính điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm theo Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 05/10/2006 và Quyết định số: 51/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 15/9/2008 của bộ GD&ĐT. (1,0 điểm)
Vận dụng: Học sinh A có điểm trung bình các môn cả năm như sau:

Toán
Văn
Lý
Hoá
Sinh
Địa
Sử
Anh
CN
GDCD
MT
AN
TD

7.9
8.5
8.7
8,4
8.6
9,0
8,5
8,1
8,3
7,9
8,2
8,2
3.1


- Xếp loại lực học cả năm của học sinh A ? Vì sao ? (1,0 điểm)
------------


Hướng dẫn chấm
thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS
Năm học 2008 - 2009
Môn thi: lý thuyết (vòng 1)
-----------------------------------------------------------------
Câu 1(2 điểm):
Phân tích (ngắn gọn) nhiệm vụ thứ 4: "Tổ chức thực hiện tốt phương pháp dạy học tích cực, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục"
1. Tổ chức tốt phương pháp dạy học tích cực: (1 điểm)
- Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp đắc điểm lớp học, môn học.
- GV là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn, gợi mở, động viên, trọng tài ...
- Lấy học sinh làm trung tâm; Chuyển từ học tập thụ động sang học tập chủ động; Bồi dưỡng PP tự học, khả năng làm việc theo nhóm.
- Rèn luyện kỷ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Tác động vào tình cảm, tạo hứng thú cho HS.
2. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục: (1điểm)
- Đánh giá chính