dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề và đáp án chuyên đề : kỹ năng ra quyết định mien phi,tai lieu đề và đáp án chuyên đề : kỹ năng ra quyết định mien phi,bai giang đề và đáp án chuyên đề : kỹ năng ra quyết định mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/2/2012 4:28:50 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 899
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ : KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH

ĐỀ BÀI:
Thông qua một QĐ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hoạt động quản lý của mình, anh (chị) hãy phân tích quá trình ra QĐ và tổ chức thực hiện QĐ. Nêu những khó khăn mà anh (chị) gặp phải trong các quá trình đó. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động quản lý
BÀI LÀM
Trong vai trò quản lý, gần như hàng ngày người quản lý phải ra quyết định. Có một số quyết định khá đơn giản nhưng cũng có những quyết định phức tạp đòi hỏi phải có nhiều sự cân nhắc, lựa chọn và thời điểm ra quyết định là quan trọng nhất. Quyết định quản lý liên quan đến thành bại, đến hiệu quả cao thấp của toàn bộ quá trình quản lý, các quyết định trở nên khó khăn hơn khi chúng không chắc chắn có nhiều phương án thực hiện khác nhau, có tính chất phức tạp hay có thể làm nảy sinh những vấn đề cá nhân. Những yếu tố này sẽ khiến chúng ta do dự: “ Làm sao tôi có thể ra quyết định chính xác khi tôi không có đầy đủ thông tin và cũng không dám chắc chắn về kết quả? ”. Quyết định quản lý được coi là sản phẩm của người lãnh đạo quản lý. Do đó, việc ra quyết định quản lý phải hết sức chính xác, đúng đắn và cần tuân thủ vận dụng các bước, sử dụng các căn cứ và các phương pháp ra quyết định quản lý.
Do tính chất quan trọng của quyết định quản lí nên đòi hỏi phải đảm bảo có căn cứ khoa học, bảo đảm được tính thống nhất trong nội dung quyết định, đồng thời phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, chính xác và ngắn gọn. Ngoài ra, người quản lí khi ra quyết định phải đúng thẩm quyền, nằm trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm quản lý của mình.Quyết định là sự lựa chọn các mục tiêu, nguồn lực và đề ra các phương pháp để đạt mục tiêu đó . Việc xác định mục tiêu sẽ giúp người quản lí nỗ lực cao hơn đối với những mục tiêu ở mức khó khăn , để từ đó có thể đạt được những kết quả như mong muốn.
Để có một quyết định quản lý đúng, khả thi thì người quản lí cần có giai đoạn chuẩn bị và ra quyết định quản lý. Sự chuẩn bị và ra quyết định càn dựa vào quy trình các bước:
1. Phát hiện vấn đề và phác thảo sơ bộ công việc, những nhiệm vụ phải làm.
Trong quá trình làm quản lý, quyết định “Thay đổi nhân sự quản lý tổ chuyên môn ” là một quyết định cần phải có sự trao đổi và chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau như tạo được động lực thúc đẩy hay là sự kìm hãm nhiệm vụ năm học, mối đoàn kết nội bộ được phát huy hay là gây căng thẳng thêm ... . Do vậy, khi quyết định “Thay đổi nhân sự quản lý tổ chuyên môn ” tức là cần làm thay đổi quy cách làm việc trong công tác chuyên môn, thay đổi này nhằm chuyển biến cả về chất và lượng để đạt được mục tiêu về chất lượng của trường, của ngành đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ đổi mới công tác quản lí giáo dục trong nhà trường. Từ những nhiệm vụ và mục tiêu đó, tôi đã tiến hành xây dựng bước 2:
2. Chọn tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của phương án ra QĐ và xác định mục tiêu.
Để quyết định đạt được mục tiêu, trước khi tiến hành ra quyết định cần đưa ra các tiêu chuẩn đối với tập thể và giaó viên: Đó là lựa chọn đối tượng có năng lực tổng thể phải hơn hẳn người tiền nhiệm, là người có phẩm chát đạo đức tốt, nhiệt tình, trình độ chuyên môn vững vàng có kinh nghiệm trong giảng dạy, có tầm nhìn chiến lược trong công việc quản lý, có trình độ tin học đáp ứng được vận dụng CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy, có niềm đam mê, quyết tâm nâng chất lượng đã được giao đạt mục tiêu đã đề ra. Là người đã có thành tích trong công tác như giáo viên dạy giỏi tỉnh, huyện nhiều năm có uy tín cao với đồng nghiệp và học sinh, với cha mẹ học sinh, tạo được khối thống nhất cao trong đơn vị.
3. Xây dựng các phương án giải quyết vấn đề:
Sau khi đã đề ra các tiêu chuẩn trên, để đạt được mục tiêu quyết định người quản lí xây dựng các phương án như sau:
Phương án 1:
Trao đổi định hướng của người quản lí về mục tiêu của quyết định với riêng người tiền nhiệm và người sắp đề bạt.
Ra quyết định trước hội đồng nhà trường mà không qua thăm dò tín nhiệm.
Phương án 2:
Chỉ ra những vấn đề còn tồn tại mà người tiền nhiệm không thể khắc phục được hoặc có thể khắc phục được nhưng với với hiệu suất