dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ TOÁN 8 HK II mien phi,tai lieu ĐỀ TOÁN 8 HK II mien phi,bai giang ĐỀ TOÁN 8 HK II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/11/2016 11:32:57 AM
Filesize: 0.19 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II; NĂM HỌC: 2015 – 2016
MÔN: TOÁN – LỚP 8
( Ma trận gồm 02 trang)
Đề số: 01

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Chủ đề 1:
Phương trình bậc nhất một ẩn
Biết được định nghĩa phương trình bậc nhất 1 ẩn.

Vận dụng được cách giải bài toán bằng cách lập phương trình


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
0,5
1

1
2
1,5
3
30%

Chủ đề 2:
Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Biết được định nghĩa, cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1,5
2,51,5
2,5
25%

Chủ đề 3:
Tam giác đồng dạng

- Biết tính chất đường phân giác của tam giác.
- Vẽ được hình và ghi được giả thiết, kết luận của bài toán.
Hiểu được các trường hợp đồng dạng của tam giác.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
0,5
1
1
2


1,5
3
30%

Chủ đề 4:
Hình lăng trụ, hình chóp đều

Biết được công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.
Tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng theo công thức.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
0,5
0,5
1
1

1,5
1,5
15%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ %
3
5
50%
2
3
30%
1
2
20%
10
10
100%TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT

GIÁO VIÊN RA ĐỀ


Lê Mạnh Đạt
 Cầm văn Dưỡng
CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG DUYỆT

PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2015 – 2016
Môn: Toán - Lớp: 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép đề)
(Đề gồm 01 trang)
Đề số: 01
Câu 1: (1 điểm)
a) Phát biểu định lí về tính chất của đường phân giác trong tam giác?
b) Viết công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.
Câu 2: (1,5 điểm)
a) Nêu định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn. Lấy ví dụ minh họa.
b) Thế nào là hai bất phương trình tương đương?
Câu 3: (2 điểm)
Giải các bất phương trình sau:
a) 5(x + 1) < 3x + 13; b) x2 + 3x – 10 < (x + 2)(x – 2)
Câu 4: (2 điểm)
Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12 km/h, nên thời gian đi ít hơn thời gian về là 30 phút. Tính độ dài đoạn đường AB.
Câu 5: (1 điểm)
Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’có đáy là hình chữ nhật. Biết AB= 3cm, BC = 4 cm, AA’ = 5cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ.
Câu 6: (2,5 điểm)
Cho ABC vuông tại A, có AB = 6 cm; AC = 8 cm. Kẻ đường cao AH (H  BC).
a) Chứng minh: HBA ABC
b) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.


-------------Hết-------------
PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ HỘC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN