dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề Thi và ĐA thi GVG cấp trường các môn huyện Quỳnh Lưu-NA mien phi,tai lieu Đề Thi và ĐA thi GVG cấp trường các môn huyện Quỳnh Lưu-NA mien phi,bai giang Đề Thi và ĐA thi GVG cấp trường các môn huyện Quỳnh Lưu-NA mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/25/2013 5:33:53 PM
Filesize: 1.25 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HỘI THI GVDG TRƯỜNG CẤP THCS
NĂM HỌC 2013 – 2014(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 25/10/2013


Câu 1: (8,0 điểm)
Để dạy tốt bài 16: “Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân” (SGK GDCD 9 - NXB Giáo dục, trang 57), thầy (cô) cần nắm những kiến thức cơ bản nào?
Câu 2: (6,0 điểm)
Trình bày những khó khăn và nêu biện pháp khắc phục khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn GDCD.
Câu 3: (6,0 điểm) Cho câu hỏi như sau:
Để hưởng ứng phong trào tương thân tương ái trong việc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10 ở miền Trung, là một học sinh Quỳnh Lưu gần gũi và thân thiết với đồng bào và học sinh thị xã Hoàng Mai, địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão; em hãy tìm một câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống: “Yêu thương con người” của dân tộc ta và trình bày sự hiểu biết của mình về truyền thống đó?
Thầy (cô) hãy làm đáp án và biểu điểm cho câu hỏi trên.

------------- Hết -------------
Họ và tên:.......................................................................    SBD: .......................
HỘI THI GVDG TRƯỜNG CẤP THCS
NĂM HỌC 2013 – 2014
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC PHẦN THI KIỂM TRA NĂNG LỰC
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Ngày thi: 25/10/2013
(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)


Câu 1: (8,0 điểm) Để dạy tốt bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội (chương trình GDCD lớp 9) cần nắm vững những kiến thức cơ bản sau:
- Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội. (1,0 điểm)
- Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện,giám sát và đánh giá các hoạt động của nhà nước và xã hội. (1,0 điểm)

 - Là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước và xã hội. (2,0 điểm)

- Có hai hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là hình thức trực tiếp và hình thức gián tiếp: Hình thức quản lí trực tiếp là tự mình tham gia vào công việc chung thuộc quản lí nhà nước, quản lí xã hội; hình thức quản lí gián tiếp là thông qua đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. (1,0 điểm)

-Trách nhiệm nhà nước là đảm bảo và tạo điều kiện cho công dân phát huy quyền làm chủ của mình trong các lĩnh vực đời sống xã hội. (1,0 điểm)

- Trách nhiệm của công dân là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội thông qua các hoạt động cụ thể như: Tham gia thảo luận các vấn đề chung của địa phương và đất nước; Kiến nghị với cơ quan nhà nước,biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân; Thực hiện quyền bầu cử Quốc hội, Hội động nhân dân khi đủ tuổi; Thực hiện tốt quyền khiếu nại, quyền tố cáo… (1,0 điểm)

- Liên hệ bản thân….( 1,0 điểm)

Câu 2: (6,0 điểm) GV trả lời được các ý cơ bản sau:
Khó khăn có thể gặp phải
Biện pháp khắc phục
Điểm

- Lớp đông HS.
- Không gian lớp học trật trội.
- Bàn ghế không phù hợp cho việc di chuyển.
- Việc phân chia nhóm, phân chia vị trí làm việc cho các nhóm phải linh hoạt, tùy theo hoàn cảnh thực tế. Có thể tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi - hai người ngồi cạnh nhau; cũng có thể tổ chức cho HS ngồi thảo luận ở bên ngoài lớp học.


1,0

- Thiếu các trang thiết bị, đồ dùng học tập
- GV cần tăng cường sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm; đồng thời động viên, hướng dẫn HS sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập

1,0

- Một số HS do nhút nhát hoặc vì một số lý do nào đó không tham gia vào các hoạt động chung của nhóm.
- Trong khi các nhóm làm việc, GV cần đi đến các nhóm, động viên, khuyến khích, giúp