dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi tot nghiep mon toan mien phi,tai lieu de thi tot nghiep mon toan mien phi,bai giang de thi tot nghiep mon toan mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/26/2016 3:10:01 PM
Filesize: 0.12 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Đề 4:
Câu 1 ( 2,0điểm). Cho hàmsố (1).
a) Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthịcủahàmsố (1) khi.
b) Tìmđểđồthịcủahàmsố (1) có 2 điểmcựctrịsaocho tam giácvuôngtại ( vớilàgốctọađộ ).
Câu 2(1,0 điểm).Giảiphươngtrình.
Câu 3 (1,0 điểm). Tínhtíchphân.
Câu 4(1,0 điểm). a) Giảiphươngtrình.
b) Mộtxínghiệpcó 50 côngnhân, trongđócó 30 côngnhântaynghềloại A, 15 côngnhântaynghềloại B, 5 côngnhântaynghềloại C. Lấyngẫunhiêntheodanhsách 3 côngnhân. Tínhxácsuấtđể 3 ngườiđượclấyracó 1 ngườitaynghềloại A, 1 ngườitaynghềloại B, 1 ngườitaynghềloại C
Câu 5 (1,0 điểm).Trongkhônggianvớihệtoạđộ, chođiểmvàđườngthẳng. Viếtphươngtrìnhmặtphẳngđi qua vàvuônggócvớiđườngthẳng. Tìmtọađộđiểmthuộcsaocho.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho hìnhchópcó tam giácvuôngtại, , làtrungđiểmcủa, hìnhchiếuvuônggóccủalênmặtphẳnglàtrungđiểmcủa, mặtphẳngtạovớiđáy 1 gócbằng. Tínhthểtíchkhốichópvàtínhkhoảngcáchtừđiểmđếnmặtphẳngtheo.
Câu 7 (1,0 điểm).Trongmặtphẳngvớihệtoạđộcho tam giáccó, tiếptuyếntạicủađườngtrònngoạitiếp tam giáccắttại , đườngphângiáctrongcủacóphươngtrình , điểmthuộccạnh. Viếtphươngtrìnhđườngthẳng.
Câu 8 (1,0 điểm).Giảihệphươngtrình

Câu 9(1,0 điểm). Cho làcácsốdươngvà. Tìmgiátrịlớnnhấtcủabiểuthức: 

…….Hết……….
Đề 5:
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  .
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
b)Tìm tham số m để đường thẳng  cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt .
Câu 2 (1,0 điểm).
a) Giảiphươngtrình:
b) Giảiphươngtrình : trêntậphợpcácsốphức .

Câu 3 (1,0 điểm).Tínhtíchphân .

Câu 4 (1,0 điểm).
a)Tìm tham số m để hàm số  đạt cực tiểu tại x = 0 .
b)Có 13 tấmthẻphânbiệttrongđócó 1 tấmthẻghichữ ĐỖ , 1 tấmthẻghichữ ĐẠI , 1 tấmthẻghichữ HỌC và 10 tấmthẻđánhsốlầnlượttừ 0 đến 9 . Lấyngẫunhiênra 7 thẻ . Tínhxácsuấtđểrútđược 7 thẻ : ĐỖ ; ĐẠI ; HỌC ; 2 ; 0 ; 1 ; 5 .

Câu 5 (1,0 điểm).TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz, chođiểmvàmặtphẳngcóphươngtrình .
a)Viếtphươngtrìnhchínhtắccủađườngthẳngdđi quavàvuônggócvới .
b)TìmtọađộđiểmMthuộcsaochoAMvuônggócvớiOAvàđộdàiđoạnAMbằng 3 .

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hìnhchópS.ABCD cóđáylàhìnhchữnhật , AB = 4avàAD = 3a . MặtbênSABlà tam giácđềuvànằmtrongmặtphẳngvuônggócvớimặtphẳngđáy. TínhtheoathểtíchcủakhốichópS.ABCD vàkhoảngcáchtừđiểm D đếnmặtphẳng (SAC).

Câu 7 (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm. Gọi N là điểm thuộc cạnh AB thỏa mãn. Biết đường thẳng DN có phương trình  và . Tìm tọa độ đỉnh B .

Câu8 (1,0 điểm).Giảihệphươngtrình.

Câu 9 (1,0 điểm). Cho các số thực dương  thỏa mãn .
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .