dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi toan hoc ki 2 lop 11 mien phi,tai lieu de thi toan hoc ki 2 lop 11 mien phi,bai giang de thi toan hoc ki 2 lop 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/24/2016 6:05:42 PM
Filesize: 0.13 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ONTHIONLINE.NET

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ
…………….
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I
ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 11 (BAN CƠ BAN)
NĂM HỌC 2009 - 2010
Môn : Toán
(Thời gian làm bài 90 phút)

 ĐỀ BÀI

Câu 1 (3 điểm ) : Tính giới hạn:
  

Câu 2 (2 điểm ) : Cho hàm số:

Xét tính liên tục của hàm số tại x = 3
Câu 3 ( 1,0 điểm ): Tính tổng 
Câu 4 (2 điểm) :
Cho đường cong (C) có phương trình: .
a) Chứng minh rằng phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (0;2);
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C). Biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng 5.

Câu 4 (2 điểm) :
Cho hình chóp S.ABCD có , đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D với , . Gọi I là trung điểm của AB.
a) Chứng minh rằng: ;
b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (SCD);
-----------------------------------------------
---------- HẾT ----------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ
…………….
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 11 THPT
NĂM HỌC 2009 - 2010
Môn : Toán
(Đáp án gồm 2 trang)


Đáp án
Điểm

*Đại số:
Câu 1: (3 điểm)
 

1đ -1đ
1 đ


Câu 2: (2 điểm)
 hàm số đã cho liên tục tai x=3


2 đ


Câu 3 ( 1,0 điểm ): Tính tổng 
 ,  , 1 đ


Câu 4: (2 điểm)
a) Xét hàm số f(x) = x3 + 2x – 5
Ta có: f(0) = -5 và f(2) = 7.
Do đó f(0).f(2) < 0.
(Cách 2: f(1).f(2) = -14 < 0)
y = f(x) là một hàm số đa thức nên liên tục trên R. Do đó nó liên tục trên đoạn [0;2].
Suy ra phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0:2).
b)Do phương trình tiếp tuyến với đường cong (C) có hệ số góc k = 5, nên ta có:
f’() = 5 (với  là hoành độ tiếp điểm)

………………………………………………………………………………..
*Khi  = 1   = -2, ta có phương trình tiếp tuyến là:
y + 2 = 5(x – 1)  y = 5x -7
*Khi  = -1  = -8, ta có phương trình tiếp tuyến là:
y + 8 = 5(x + 1) y = 5x -3
Vậy có hai phương trình tiếp tuyến với đường cong (C) có hệ số góc bằng 5 là:
y = 5x -7 và y = 5x -3


0,5đ


0,5 đ


0,5 đ
…….0,5 đ

*Hình học: (2 điểm)
a)Chứng minh :
ABCD là hình thang vuông tại A và D và I là trung điểm của AB, nên tứ giác AICD là hình vuông.
…………………………………………………………………………
  Theo đề ra, ta có:

Hay 
Từ (1) và (2) ta có:  (đpcm) 

b) Tính góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (SCD):
Ta có:

góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (SCD) là góc: 
Xét tam giác SAD vuông tại A, ta có:
………………………………………………………………………………..

Vậy góc giữa hai mặt phẳng (ABCD) và (SCD) bằng .


0,5 đ
……...

0,5 đ0,5 đ0,5 đ