dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi Toán cuối HKI mien phi,tai lieu đề thi Toán cuối HKI mien phi,bai giang đề thi Toán cuối HKI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/13/2017 9:12:10 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD & ĐT TÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN


 I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Câu 1( 1 điểm) . a- B, b- B; Câu 2.( 1 điểm): a- C, b- A;  
Câu 3.( 1 điểm)   a- B, b- D; Câu 4. ( 1 điểm) a- C, b- D,
Câu 5.( 1 điểm)   c- C, d- A
II. Phần tự luận: (5 điểm)
Câu 2: 1( điểm)
a)( 0,5 điểm) . Hai đường thẳng song song là: AB và DC hoặc AB và BC
b)( 0,5 điểm) .Hai đường thẳng vuông góc là: AD và DC ; DA và AB ; BA và BC ; CB và CD
( Lưu ý : HS chỉ tìm được một cặp là đúng )

Câu 3: (3 điểm)
Bài giải
Hai lần số học sinh gái là: (0.25 đ)
28 + 4 = 32 (học sinh) (0.5 đ)
Số học sinh gái là: (0.25 đ)
32 : 2 = 16 (học sinh) (0.75đ)
Số học sinh trai là: (0.25 đ)
16 – 4 = 12 (học sinh) (0.5đ)
Đáp số: 16 học sinh gái (0.25 đ)
12 học sinh nữ (0.25 đ)
Câu 3. ( 1 điểm) : Giải
( 7 – 5 ) x 3 = 2 x 3 = 6
( 7 – 5 ) x 3 = 7 x 3 – 5 x 3 = 21 – 15 = 6 Vậy: ( 7 – 5 ) x 3 = 7 x 3 – 5 x 3
Khi nhân một hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.
La Ngâu, ngày 20 tháng 12 năm 2016
Người làm đáp án

Phan Thị An