dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI TLV-CT- HKI (ĐỀ NGHỊ) mien phi,tai lieu ĐỀ THI TLV-CT- HKI (ĐỀ NGHỊ) mien phi,bai giang ĐỀ THI TLV-CT- HKI (ĐỀ NGHỊ) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/3/2009 8:01:46 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 49
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Tiểu học Dương Minh Châu
Lớp ………………………………….
Họ tên ……………………………….

Kì thi Cuối học kì I-Năm học 2007-2008
Môn thi : Tiếng Việt - Lớp 4
Thời gian làm bài : 15phút +40 phútGiám thị
Số thứ tự
Điểm
Giám khảo
Số thứ tự
CHÍNH TẢ : Bài viết : Có chí thì nên ( sách Tiếng Việt 4 – trang … )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TẬP LÀM VĂN :
Em hãy kể một câu chuyện về một người có ý chí vượt qua khó khăn ( hoặc bệnh tật …) mà em biết .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………