dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi Tin học 6 học kỳ 2 năm 2013 - 2014 mien phi,tai lieu Đề thi Tin học 6 học kỳ 2 năm 2013 - 2014 mien phi,bai giang Đề thi Tin học 6 học kỳ 2 năm 2013 - 2014 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/12/2016 3:39:12 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT LONG THẠNH

ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC - 6
Thời gian làm bài:45 phút
(40 câu trắc nghiệm)Họ và tên: ............................................................................................ Lớp 6 ..........

I/-TRẮC NGHIỆM: (Em hãy chọn câu đúng nhất và điền đáp án vào phần trả lời của bảng trên).

Câu 1. Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh nào dưới đây?
A.Picture ( Insert ( From File C.Insert ( Picture ( From File/ Clip Art.
B. Insert ( From File ( Picture. D. Insert ( Clip Art ( Picture
Câu 2: Khi chèn hình ảnh vào văn bản ta chọn cách bố trí này có nghĩa là gì?
A. Hình ảnh nằm dưới văn bản.
B. Hình ảnh nằm trên văn.
C. Hình ảnh nằm trên dòng văn bản.
D. Văn bản bao quanh hình ảnh.
Câu 3: Nút lệnh dùng để làm gì trong văn bản?
A. Căn thẳng lề trái B. Căn thẳng lề phải C. Căn giữa D. Căn thẳng hai lề
Câu 4: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng dùng để làm gì?
A. Dùng để chọn màu đường gạch chân B. Dùng để chọn kiểu chữ
C. Dùng để chọn cỡ chữ D. Dùng để chọn màu chữ
Câu 5. Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất?
A. Trình bày ( chỉnh sửa ( gõ văn bản ( in ấn.
B. Gõ văn bản ( chỉnh sửa ( Trình bày ( in ấn.
C. Gõ văn bản ( trình bày ( chỉnh sửa ( in ấn.
D. Gõ văn bản ( trình bày ( in ấn ( chỉnh sửa.
Câu 6: Để chèn thêm cột vào bên phải một cột trong bảng, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm rồi thực hiện lệnh gì?
A. Format(Columns to the Left. B. Insert(Columns to the Left
C. Table(Insert(Columns to the Right. D. Insert(Table(Columns to the Left.
Câu 7. Lệnh nào sau đây thay thế từ trong văn bản ta vào lệnh nào dưới đây?
A. File Find C. Edit File
B. Edit Replace D. Find File
Câu 8. Muốn khởi động Word em phải nháy chuột vào nút lệnh nào?
A. B. C. D. 
Câu 9: Muốn khôi phục trạng thái văn bản trước khi thực hiện thao tác, sử dụng nút lệnh nào?
A. Save hoặc nút lệnh . C. Open hoặc nút lệnh .
B. Nút lệnh . D. Tất cả sai.
Câu 10. Trong các hình bên dưới hình nào không phải là nút lệnh ?
A. B. C. D. 

Câu 11. Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 12. Nếu em chọn phần văn bản và nháy nút , phần văn bản đó sẽ trở thành:
A. Chữ đậm; B. Chữ nghiêng; C. Chữ không thay đổi; D. Chữ gạch chân
Câu 13. Một số thao tác trên văn bản thường được thực hiện nhờ?
A. Nút lệnh B. Chọn lệnh trong bảng chọn
C. Cả a và b đúng D. Cả a và b sai
Câu 14. Các nút phía trên màn hình Word lần lượt từ trái qua phải có công dụng?
A. Thu nhỏ cửa sổ xuống thanh Start bar C. Làm cho cửa sổ nhỏ lại
B. đóng cửa sổ làm việc D. Thu nhỏ, phóng to, đóng cửa sổ
Câu 15: Muốn sao chép phần văn bản đã chọn, ta thực hiện theo chuỗi lệnh nào sau đây?
A. Nháy vào nút ->chon vị trí mới háy vào nút B. Nháy vào nút 
C. Nháy vào nút -> chọn vị trí mới háy vào nút D. Cả A và C đúng
Câu 16. Soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều ưu điểm
A. Đẹp và nhiều kiểu chữ