dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi tin học 10 hk1 Đống Đa mien phi,tai lieu Đề thi tin học 10 hk1 Đống Đa mien phi,bai giang Đề thi tin học 10 hk1 Đống Đa mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/28/2016 12:59:21 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2011 – 2012Môn kiểm tra: Tin học
Ngày kiểm tra: 19/ 12/ 2011
Thời gian làm bài: 45 phút


Câu 1 (2 điểm).

Trình bày khái niệm thông tin, dữ liệu, đơn vị đo thong tin.

Câu 2 (2 điểm).

Vẽ sơ đồ cấu trúc 1 máy tính điện tử.

Câu 3 (2 điểm).

Nêu quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu 3 tên tệp đúng và 3 tên tệp sai trong Windows.

Câu 4 (2 điểm).

Chuyển đổi các cơ số sau:
1110110102 = ?10
7C16 = ?10

Câu 5 (2 điểm).

Tìm và đưa ra nghiệm của phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).
Hết

- Giám thị không giải thích đề thi.
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:……
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…

TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2011 – 2012


 Đống Đa , ngày tháng năm 2011
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN Tin học
(Hướng dẫn gồm ……trang)

I. Hướng dẫn chung:

II. Thang điểm và đáp án:

Câu
Đáp án
Thang
điểm

1
(2 đ)
- Khái niệm Thông tin: Thông tin là tất cả những gì mang lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính con người.
- Khái niệm Dữ liệu: Dữ liệu là tất cả những thông tin được lưu trong máy tính.
- Đơn vị đo thong tin: Đơn vị đo thông tin cơ bản nhất trong máy tính là bit. Ngoài ra còn có byte và các đơn vị bội của byte:
1 byte = 8 bit 1KB = 1024 byte
1 MB = 1024 KB 1GB = 1024 MB
1 TB = 1024 GB 1 PB = 1024 TB
0.5đ


0.5đ2
(2 đ)

2đ

3
(2 đ)
- Quy tắc đặt tên tệp: Tên tệp gồm 2 phần là phần tên và phần mở rộng được ngăn cách nhau bằng dấu chấm.
+ Phần tên: Bắt buộc phải có, không quá 255 kí tự và không được chứa các kí tự: *, ?, /, , <, >, -
+ Phần mở rộng: Không nhất thiết phải có và được Windows sử dụng để phân loại tệp.
- 3 tên tệp đúng: baitap.doc, my music, 123.456
- 3 tên tệp sai: tai?lieu.doc, hoc-tap, abc/de.


0.5đ

0.5đ

0.5đ
0.5đ

4
(2 đ)
1110110102 = 47410
7C16 = 12410
0.5đ
0.5đ

5
(2 đ)


* Xác định bài toán:
- Input: Nhập vào 3 số a, b, c (a≠0)
- Output: Kết luận về nghiệm của phương trình bậc 2: ax2+bx+c=0 (a ≠ 0).
* Thuật toán:
- B1: Nhập vào 3 số a, b, c.
- B2: Delta = b2 = 4ac.
- B3: Nếu Delta<0 thì kết luận phương trình vô nghiệm rồi kết thúc.
- B4: Nếu Delta = 0 thì kết luận phương trình có nghiệm kép
x1= x2 =-b/2a rồi kêt thúc.
- B5: Nếu Delta >0 thì kết luận phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1= (-b-√Delta)/2a và x2 = (-b+√Delta)/2a rồi kết thúc.
0.5đ
0.3đ
0.3đ
0.3đ
0.3đ

0.3đHết