dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI TIN 6 2016-2017 mien phi,tai lieu ĐỀ THI TIN 6 2016-2017 mien phi,bai giang ĐỀ THI TIN 6 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/1/2016 5:25:28 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 52
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

PHÒNG GD-ĐT KÔNG CHRO
TRƯỜNG PTDTBT-THCS Nguyễn Trãi
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN : TIN HỌC 6 - NĂM HỌC: 2016-2017
Thời gian: 45 phútNội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao hơnTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Chương 1: Làm quen với tin học và máy tính điện tử
- Nhận biết các dạng thông tin cơ bản, cách biểu diễn thông tin
- Nhận biết một số bộ phận trong máy tính


- Vận dụng kiến thức đã học về thông tin và các dạng thông tin cơ bản, biểu diễn thông tin để áp dụng vào ví dụ cụ thể


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
3
0.75đ
7.5%


1

20%
4
2.75đ
(27.5%)

Chương 2: Phần mềm học tập


- Sử dụng chuột máy tính đúng cáchSố câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)

1

20%


1

(20%)

Chương 3: Hệ điều hành
- Nhận biết các nút lệnh trong cửa sổ My Computer
- Nhận biết loại tệp tin trong máy tính
- Hiểu hệ điều hành làm những việc gì, máy tính của phòng máy sử dụng hệ điều hành nào
- Nắm rõ cây thư mục, xác định được mối quan hệ cha – con của các thư mục
- Viết được đường dẫn đến một thư mục cụ thể dựa trên cây thư mục cho trướcSố câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
2
1.25đ
12.5%

1

10%
1

20%

1

10%


5
5.25đ
(52.5%)

Tổng cộng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)

5

20%

2

30%

2

30%

1

20%

10
10đ
(100%)PHÒNG GD-ĐT KÔNG CHRO
TRƯỜNG PTDTBT-THCS Nguyễn Trãi ĐỀ THI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC: 2016-2017
Môn: TIN HỌC 6 Phút: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)


Họ tên học sinh:............................................................................. Lớp: .......................

ĐỀ BÀI:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) (Học sinh làm trực tiếp lên đề)
Khoanh tròn đáp án đúng nhất (Câu 1 đến câu 4) (1đ)
Câu 1: Hãy cho biết thông tin em tiếp nhận được khi xem một album ảnh cưới là thông tin dạng nào?
A. Văn bản B. Hình ảnh C. Âm thanh D. Văn bản, hình ảnh
Câu 2: Trong các bộ phận dưới đây, bộ phận nào không thuộc khối chức năng thiết bị ra trong máy tính?
A. Màn hình B. Chuột C. Máy in D. Máy chiếu
Câu 3: Ổ đĩa C của máy tính có lưu 1 tệp tin chứa một bản nhạc. Em hãy cho biết đó là tệp tin dạng gì?
A. Văn bản B. Hình ảnh C. Âm thanh D. Chương trình
Câu 4: Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng cụ thể nào sau đây?
A. Văn bản B. Hình ảnh C. Âm thanh D. Dãy bít
Câu 5: Cho cây thư mục như hình bên, hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai (đánh dấu vào cột Đúng hoặc Sai tương ứng)? (1đ)

Phát biểu
Đúng
Sai

1. Cây thư mục này có 2 mức2. Cây thư mục có 2 thư mục gốc3. Thư mục HOCTAP là cha của thư mục TINHOC4. Thư mục MANG là thư mục gốc vì nó không có thư mục con


Câu 6: Nối 1 nút lệnh ở cột A với 1 công dụng ở cột B cho phù hợp (các nút lệnh trên thanh công cụ của cửa sổ My Computer): (1đ)
A

B

(1) Nút lệnh Forder

(a) Quay lại thao tác đã thực hiện trước đó

(2) Nút lệnh Back

(b) Xem thư mục mẹ của thư mục đang hiển thị

(3) Nút lệnh Undo

(