dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2017 mien phi,tai lieu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2017 mien phi,bai giang Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 1 năm 2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/31/2017 11:41:00 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 45
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT THANH MIỆN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 01
MÔN: Lịch Sử
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 570

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Đâu không phải là vấn đề quan trọng, cấp bách với các nước đồng minh tại hội nghị Ianta?
A. Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh.
B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc.
C. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.
D. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.
Câu 2: Thắng lợi nào đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của kế hoạch "đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp?
A. Điện Biên Phủ năm 1954. B. Việt Bắc- thu đông 1947.
C. Biên giới thu đông 1950. D. Cuộc chiến đấu ở các đô thị 1946.
Câu 3: Sau bao nhiêu năm từ 1975 Mĩ chính thức bình thường quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
A. 20 năm B. 30 năm C. 10 năm D. 40 năm
Câu 4: Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, khởi nghĩa tại các đô thị thắng lợi có ý nghĩa quyết định nhất vì đây là nơi.
A. có nhiều thực dân đế quốc
B. tập trung các trung tâm chính trị, kinh tế của kẻ thù
C. có đông đảo quần chúng nhân dân được giác ngộ.
D. đặt cơ quan đầu não chỉ huy của lực lượng cách mạng
Câu 5: Đảng của giai cấp tư sản Việt Nam trong những năm 1919-1923 là
A. Hội phục viên B. Nam phong.
C. Trung bắc tân văn. D. Đảng lập hiến
Câu 6: Vì sao Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5/1941 có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của cách mạng tháng Tám?
A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
B. Củng cố được khối đại đoàn kết toàn dân
C. Chủ trương gương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc
D. Xác định khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa
Câu 7: Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI là gì?
A. Chủ nghĩa khủng bố hoành hành.
B. Tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
C. Nguy cơ cạn kiệt về tài nguyên thiên nhiên.
D. Chiến tranh xung đột ở nhiều nơi.
Câu 8: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931?
A. Về công tác tư tưởng.
B. Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng cho tổng khởi nghĩa.
C. Xây dựng khối liên minh và mặt trận thống nhất.
D. Tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
Câu 9: Quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á giành được độc lập.
A. Cam-pu-chia. B. Lào C. Việt Nam. D. In-đô-nê-xi-a
Câu 10: Đâu không phải là một tính chất trong phong trào cách mạng 1930-1931?
A. Rộng lớn B. Triệt để. C. Quyết liệt. D. Dân chủ
Câu 11: Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái đã chứng tỏ điều gì?
A. Giai cấp tư sản Việt Nam chưa thống nhất chủ trương khởi nghĩa.
B. Mục tiêu khởi nghĩa không phù hợp với nhân dân
C. Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa đúng thời cơ.
D. Sự thất bại hoàn toàn của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản
Câu 12: Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử với Cách Mạng Việt Nam?
A. Chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
B. Mở ra thời kỳ độc lập tự do cho cách mạng Việt Nam.
C. Đó là khuynh hướng của nước mới.
D. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.
Câu 13: Lý do Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19/12/1945?
A. Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.
B. tấn công Nam Bộ và Nam Trung Bộ
C. quân Pháp bắn súng, ném lựu đạn nhiều nơi ở Hà Nội
D. khiêu khích tiến công ta ở Lạng Sơn, Hải Phòng
Câu 14: Để tránh đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc, tính từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương.
A. chủ