dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi lịch sử mien phi,tai lieu đề thi lịch sử mien phi,bai giang đề thi lịch sử mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/13/2017 10:17:25 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 1
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . NĂM HỌC 2016-2017
Lớp: 4…. Môn: Lịch sử- Địa lí Lớp 4
Thời gian: 40 phút


ĐỀ:
PHẦN 1: LỊCH SỬ
Câu 1: ( 1đ) Hãy nối tên nước ở cột A với tên các nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng.
A B
Văn Lang

Âu Lạc

An Dương Vương

Hùng Vương


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 2: (1đ) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông:
Sông Bạch Đằng
Sông Hồng
Sông Hương
Câu 3: (1đ) nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố xây dựng đất nước?
Xây dựng lực lượng quân đội, tăng gia sản xuất.
Đắp lại đê điều, mở rộng đồn điền.
Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 4: (1đ) Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 5: (1đ) Em hãy mô tả lại một ngôi chùa mà em biết?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHẦN 2: ĐỊA LÍ:
Câu 6: (1đ).Khí hậu ở Tây Nguyên có rõ rệt mấy mùa:
A : 4
B 3
C 2
Câu 7: (1đ) Trung du Bắc Bộ là vùng đồi:
Đỉnh tròn, sườn thoải.
Đỉnh nhọn,sườn thoải.
Đỉnh nhọn, sườn dốc.
Câu 8: (1 đ) Hoàng Liên Sơn nằm:
A Bên sông Hồng.
B.Bên sông Đà.
C Giữa sông hồng và sông Đà :
Câu 9: (1 đ) Tại sao phải bảo vệ và trồng lại rừng?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 10: (1 đ) Vì sao lúa gạo được