dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI LỊCH SỬ-HKI (ĐỀ NGHỊ) mien phi,tai lieu ĐỀ THI LỊCH SỬ-HKI (ĐỀ NGHỊ) mien phi,bai giang ĐỀ THI LỊCH SỬ-HKI (ĐỀ NGHỊ) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/3/2009 8:00:14 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 47
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Tiểu học Dương Minh Châu
Lớp ………………………………….
Họ tên ……………………………….

Kì thi Cuối học kì I-Năm học 2007-2008
Môn thi : L ỊCH S Ử - Lớp 4
Thời gian làm bài : 30 phút


Giám thị
Số thứ tự
Điểm
Giám khảo
Số thứ tự


A - Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng 1/- Nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta là nhà nước
Văn Lang.
Phong Ch âu
Hùng Vương

2/-Nhà nước này ra đời khoảng
700 năm trước Công nguyên .
600 năm trước Công nguyên
700 năm sau Công nguyên

3/- Sau bao nhiêu thế kỉ bị phong kiến phương Bắc đô hộ ( từ năm 179 TCN đến năm 40) , lần đầu tiên nhân dân ta đã giành được độc lập ?
hơn hai thế kỉ
hơn ba thế kỉ
hai thế kỉ
4/- Quân Nam Hán kéo sang đánh nước ta, ai chỉ huy quân dân ta đánh tan quân xâm lược ( năm 938 ) .
Ngô Quyền
Trần Hưng Đạo
Hai Bà Trưng

5/- Vua nào là ông vua đầu tiên của nhà Lý ?
Lý Thái Tổ
Lý Thánh Tông
Lý Nhân Tông

6/- Vua tôi ,quân dân nhà Trần đều đồng lòng ,mưu trí đánh thắng quân xâm lược Mông –Nguyên mấy lần ?
ba
hai

B - Trả lời câu hỏi sau :
1- Nguy ên nhân nào Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã thành công trong bao lâu ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

C/- với ô thích hợp