dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi KSCL GV Vật Lý - Sở GDĐT Hà Tĩnh 2012 mien phi,tai lieu Đề thi KSCL GV Vật Lý - Sở GDĐT Hà Tĩnh 2012 mien phi,bai giang Đề thi KSCL GV Vật Lý - Sở GDĐT Hà Tĩnh 2012 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/2/2016 4:41:24 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN : VẬT LÍ
Thời gian làm bài : 150 phút( không kể thời gian nhận đề)


Phần I. Kiến thức chung (5điểm)
Anh/ Chị cho biết “ Các hành vi giáo viên không được làm” được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong thực tế, anh/chị thấy quy định nào kết quả thực hiện còn hạn chế? Hãy đề xuất giải pháp để thực hiện tốt hơn quy định đó.

Phần II. Kiến thức bộ môn (15điểm)
Câu 1.
Thị trấn Kỳ Anh cách trung tâm thành phố Vinh là 100km. Lúc 7 giờ, xe 1 từ Thị trấn Kỳ Anh đi ra Vinh với vận tốc đều là v1 = 60km/h ; lúc 7 giờ 30 phút, xe 2 từ Vinh đi vào Thị trấn Kỳ Anh với vận tốc đều là v2 = 40km/h. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
Một con ngựa kéo xe với lực bằng 300N, đi đều với vận tốc 9kk/h. Hãy tính công suất của ngựa và chứng minh rằng công suất được tính bằng công thức P = F.v.

Câu 2. Người ta bỏ vào nhiệt lượng kế (NLK) một lượng nước có khối lượng m1 = 2kg, ở nhiệt độ t1 = 200C và thỏi nhôm có khối lượng m2 = 1,2kg, ở nhiệt độ t2 = 2000C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là C1 = 4200J/kg.K và nhôm là C2 = 880J/kg.K.
Tính nhiệt độ khi cân bằng (bỏ qua sự trao đổi nhiệt với NLK và môi trường)
Khi làm thí nghiệm thì ta thu được kết quả như thế nào? Vì sao?

Câu 3. Cho mạch điện như hình H1: R1= 4Ω ; R2 là biến
trở ; đèn Đ loại 6V – 6W; hiệu điện thế U = 12V. Bỏ qua
điện trở dây nối và coi điện trở của đèn không thay đổi
theo nhiệt độ.
Tính cường độ dòng điện định mức và điện trở của đèn?
Khi R2 = 12Ω thì độ sáng đèn thế nào? Cho điện năng tiêu thụ của đèn là có ích, hãy tính hiệu suất của mạch?
Tìm giá trị R2 để công suất tiêu thụ của nó đạt giá trị cực đại và tính giá trị cực đại đó?

Câu 4.
a) Cho gương phẳng G và nguồn điểm S; điểm A nằm trước
gương như hình H2. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng
từ S mà tia phản xạ đi qua A.
b) Vật sáng AB là đoạn thẳng dài 5cm, đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm và cách thấu kính một đoạn 60cm.
1) Vẽ ảnh và xác định vị trí, độ cao của ảnh.
2) Để ảnh cao 10cm và cùng chiều với vật thì phải dịch chuyển vật dọc theo trục chính về phía nào, một đoạn bao nhiêu?

Hết

Lưu ý: - Người dự thi không được sử dụng bất cứ tài liệu nào.
- Người coi thi không giải thích gì thêm.