dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI KÌ 1 TIN 6 7 mien phi,tai lieu ĐỀ THI KÌ 1 TIN 6 7 mien phi,bai giang ĐỀ THI KÌ 1 TIN 6 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/24/2016 3:05:45 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN BÀI KIỂM TRA – MÔN TIN HỌC 7
Họ và tên: ……………………….. Thời gian: 45 phút
Lớp: ……………7………………. Ngày kiểm tra: …….. Ngày trả bài: ………..

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA CÔ GIÁO

ĐỀ RA:
Câu 1: (3 điểm) Cho bảng sau:
/
Em hãy sử dụng hàm thích hợp để tính các giá trị trong các ô có chứa dấu “?”
C10 là tổng giá trị sản xuất (nông nghiệp) của năm 2001 đến 2006,
F4 là tổng giá trị sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) của năm 2001
F10 là tổng giá trị sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) của các năm từ 2001 đến 2006
Tính giá trị trung bình giá trị sản xuất từ 2001 đến 2006 của ngành dịch vụ bằng 2 cách
Câu 2: (2 điểm) (Dữ liệu lấy từ bảng của Câu 1)
Tìm giá trị lớn nhất của ngành nông nghiệp
Tìm giá trị nhỏ nhất của ngành dịch vụ
Câu 3: (3 điểm) Cho trang tính sau:
/
Công thức tại ô E3 là:
Công thức tại ô E4 là:
Kết quả tại ô E5 là:
Kết quả tại ô E6 là:

 Lập công thức tính cột Thành tiền biết:
(Thành tiền = số lượng * đơn giá)
(Lưu ý: Sử dụng địa chỉ ô trong công thức)

Câu 4: (2 điểm)
Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức?
Viết các biểu thức sau bằng các kí hiệu của chương trình bảng tính:
102 + 


BÀI LÀM:
Tiết Ngày soạn:
BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Dùng các hàm SUM, AVERAGE,MAX,MIN để tính toán.
2. Kỹ Năng: Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên.
3. Thái độ: Nghiêm túc, có thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ môn.
II. PHƯƠNG PHÁP/KĨ THUẬT DẠY HỌC:
Thực hành
Vấn đáp
Nêu vấn đề
III. CHUẨN BỊ:
GV: Giáo án, các ví dụ.
HS: Sách giáo khoa, xem trước bài ở nhà.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ
Đề bài
Đáp án
Biểu điểm

Kể tên và viết cách nhập các hàm đã được học?
a. Hàm tính tổng
=SUM(a,b,c,…..)
b. Hàm tính trung bình cộng
=AVERAGE(a,b,c,….)
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
=MAX(a,b,c,…)
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất:
=MIN(a,b,c,…)
2,5

2,5

2,5

2,5

2. Bài mới
Hoạt động: Hướng dẫn học sinh làm các bài tập

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC

GV: Đưa nội dung yêu cầu trên bảng màn chiếu.
a) Nhập điểm thi các môn của lớp tương tự như hình trên màn chiếu ( Lập danh sách 15 HS ).
? Sử dụng công thức tính trực tiếp để tính cột điểm trung bình
? Sử dụng hàm AVERAGE để tính cột điểm trung bình
? So sánh kết quả của hai cách tính
Lưu bảng tính với tên bảng điểm của lớp em.
GV: Yêu cầu học sinh sử dụng bảng tính trong bài tập 1.
a) (Thay cột Điểm trung bình = cột tổng điểm)
+ Tính tổng điểm 3 môn toán + Lý + Ngữ văn của từng học sinh
b) Thêm cột điểm lớn nhất và cột điểm nhỏ nhất:
Sử dụng hàm MAX, MIN để tìm điểm lớn nhất và điểm nhỏ nhất


GV: Lần lượt kiểm tra các nhóm thực hành trên máy và sửa chữa chỗ sai nếu có.
1. Bài 1:
Lập trang tính và sử dụng công thức
/

2. Bài 2: Lập trang tính và sử dụng hàm
/


3. Bài 3
Tìm điểm trung bình của cả lớp của cả 3 môn ( Toán, Lý, Văn)


3. Củng cố:
? Để tính giá trị trung bình ta có những cách nào để tính? Viết bằng công thức cụ thể?
? Nêu công