dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI KHOA SỬ, ĐỊA LỚP 4&5 NĂM HOC 2012-2013 mien phi,tai lieu ĐỀ THI KHOA SỬ, ĐỊA LỚP 4&5 NĂM HOC 2012-2013 mien phi,bai giang ĐỀ THI KHOA SỬ, ĐỊA LỚP 4&5 NĂM HOC 2012-2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/11/2013 11:09:58 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH A HÒA HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thứ ……. ngày….. tháng 5 năm 2013
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: KHOA HỌC- Lớp Bốn
Thời gian: 35 phút( Không kể thời gian giao đề)

Tên HS:

Lớp: Bốn ….SBD………..
Điểm
Giám thị
Giám khảo
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 4 điểm)
Đánh dấu X vào ô trống ( trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Cây nến đang cháy, úp một cốc thuỷ tinh lên thì nến bị tắt,nguyên nhân là?
(a. Khi úp cốc lên ,không có gió nên nến bị tắt .
(b. Khi úp cốc lên, không khí bị hết nên nến tắt.
(c. Khi nến cháy khí ô-xi bị mất dần đi,ta úp cốc lên không có thêm không khí để cung cấp khí ô- xi nên nến bị tắt.
Câu 2: Để giảm tác hại do bão gây ra,việc nào sau đây chúng ta nên làm?
(a. Chặt bớt các cành cây ở những cây to gần nhà, ven đường .
(b. Không ra khơi đánh bắt cá khi nghe tin bão sắp đến. Không đi chơi xa.
(c. Tìm cách bảo vệ nhà, sản xuất, trữ thực phẩm khi nghe tin bão sắp đến.
(d. Cả 3 ý trên .
Câu 3: Vật dẫn nhiệt tốt gồm:
(a. Nhôm, đồng, sắt, chì. (b. Nhôm, đồng, chì, cao su.
(c. Nhôm, đồng, sắt, nhựa. (b. Nhôm, đồng, chì, nhựa.
Câu 4: Để bảo vệ bầu không khí trong sạch, chúng ta nên:
(a. Thu gom và xử lí rác hợp lí, giảm khí độc hại của xe có động cơ và của nhà máy, giảm bụi, khói đun bếp, bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh .
(b.Tuyên truyền cho tất cả mọi người cùng giữ vệ sinh môi trường.
(c. Cả a & b đều đúng.
Câu 5: Trồng cây gây rừng và trồng cây xanh là biện pháp tích cực để làm gì?
(a. Lấy được nhiều gỗ phục vụ đời sống.
(b. Giữ được giống cây trồng.
(c. Giữ được bầu không khí trong lành.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng về vai trò của ánh sáng mặt trời?
(a. Con người có thể làm ra ánh sáng nhân tạo nên không cần ánh sáng của mặt trời.
(b. Nhờ có ánh sáng mặt trời mà thực vật xanh tốt, con người và động vật khỏe mạnh, sinh sống được.
(c. Ánh sáng giúp động vật nhìn rõ động vật .
Câu 7: Vai trò của không khí đối với sự sống là:
(a. Chỉ có con người và động vật mới cần không khí để thở, thực vật không cần không khí.
(b. Thành phần không khí quan trọng đối với hoạt động hô hấp của động vật là khí Các-bô-nic.
(c. Con người, động vật, thực vật đều cần không khí để thở.
Câu 8: Các chất khoáng có trong đất trồng là:
(a. Can-xi, ka-li, ma-giê …. (b. Ô-xi, các-bô-nic, ma-giê… (c. Ni-tơ, phốt-pho, ka-li…. (d. Clo, ô-xi, ka-li….

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm)
Câu 1:( 3điểm) Nhu cầu không khí của thực vật?