dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi Khoa học, Lịch sử, Địa lí cuối kì 1 năm học 2012 - 2013 mien phi,tai lieu Đề thi Khoa học, Lịch sử, Địa lí cuối kì 1 năm học 2012 - 2013 mien phi,bai giang Đề thi Khoa học, Lịch sử, Địa lí cuối kì 1 năm học 2012 - 2013 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/7/2012 1:38:53 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 64
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO EAHLEO
TRƯỜNG TIỂU HỌC EAHIAO
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I - KHỐI 4
Năm học : 2012- 2013
Môn : Khoa học
Thời gian : 40 phút
Họ và tên :………………………………… …………........
Ngày kiểm tra: Ngày…..tháng…… năm 2012

Điểm :


 Lời phê của giáo viên
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..Câu 1: ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ ( A, B, C, D ) đặt trước câu trả lời đúng :
a) Vật cho nước thấm qua :
A. Chai thủy tinh.
B. Vải bông.
C. Áo mưa.
D. Lon sữa bò.
b) Tính chất nào dưới đây mà không khí và nước đều không có ?
A. Chiếm chỗ trong không gian.
B .Có hình dạng xác định.
C. Không màu, không mùi, không vị.
c) Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên là :
A.Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước.
B. Từ hơi nước ngưng tụ thành nước.
C. Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành
nước xảy ra lặp đi lặp lại.
Câu 2 : ( 3 điểm ) Viết 2 ví dụ về :
a ) Con người sử dụng nước trong việc vui chơi, giải trí :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Con người sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Con người sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Câu 3 : ( 2,5 điểm) Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp.
A B

a)


b)c)d)


5)


Câu 4 : (1,5 điểm ) Điền từ thích hợp vào chỗ … trong các câu sau :
a) Không khí gồm hai thành phần chính là : khí ………………………..duy trì sự cháy và
khí …………………………không duy trì sự cháy.
b) Ngoài hai thành phần chủ yếu trên, không khí còn chứa các thành phần
khác như :…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO EAHLEO
TRƯỜNG T.H EAHIAO
ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I – KHỐI 4
Năm học: 2012- 2013
Môn : khoa học
Câu 1 : ( 3 điểm) Làm đúng mỗi câu được 1 điểm.
a) Khoanh vào B
b) Khoanh vào B
c) Khoanh vào C.
Câu 2 : ( 3 điểm) Lấy ví dụ đúng mỗi ý đạt 1 điểm .
Chẳng hạn :
a ) Con người sử dụng nước trong việc vui chơi, giải trí :
Đua thuyền, lướt ván, bơi, rối nước,…
b) Con người sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp :
Trồng lúa, tưới rau, ươm cây giống, gieo mạ,…
c) Con người sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp :
tạo ra điện, chế biến thịt hộp, chế biến hoa quả, chạy máy bơm nước,…
Câu 3: ( 2,5 điểm)
Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp
1 và 3 a
2 d
4 c
5 b
Câu 4 : ( 1,5 điểm)
a) Điền đúng ý a được 1 điểm. Kết quả đúng là :
Không khí gồm hai thành phần chính là : khí ô-xi duy trì sự cháy và
khí ni-tơ không duy trì sự cháy.
b) Điền đúng ý b được 0,5 điểm. Kết quả đúng là :
Ngoài hai thành phần chủ yếu trên, không khí còn chứa các thành phần
khác như : khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn,…
Lưu ý : Hs chỉ cần nêu 2 ý đúng là đạt điểm.

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO EAHLEO
TRƯỜNG TIỂU HỌC EAHIAO
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I- KHỐI 4
Năm học : 2012- 2013
Môn : Địa lí
Thời gian : 40 phút
Họ và tên:…………………………………………………………..Lớp………
Ngày kiểm tra: Ngày….. tháng …… năm 2012.

Điểm :


 Lời phê của giáo viên
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..Câu 1 : ( 5 điểm) Khoanh vào chữ ( A, B, C