dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi khoa học cuối HKI mien phi,tai lieu đề thi khoa học cuối HKI mien phi,bai giang đề thi khoa học cuối HKI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/13/2017 9:22:40 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 1
Họ và tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . NĂM HỌC 2016-2017
Lớp: 4…. Môn: Khoa học.
Thời gian: 40 phút


ĐỀ:
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: ( 0,5 đ) Con người, động vật, thực vật sống được là nhờ:
A. Quá trình trao đổi chất
B. Quá trình làm việc.
C. Quá trình ngủ.
Câu 2: ( 0,5đ) Thức ăn nào sau đây không thuộc nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm?
A. Cá.
B. Thịt gà.
C. Rau xanh
Câu 3: (0,5 đ) Thức ăn nào sau đây không thuộc nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo?
A.Trứng.
B.Dầu ăn.
C. Mỡ động vật
Câu 4: (0,5 đ) Để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa, chúng ta cần:
A. Giữ vệ sinh ăn uống
B. Giữ vệ sinh cá nhân
C. Giữ vệ sinh môi trường.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5: (0,5đ) Để phòng tránh tai nạn đuối nước ta cần:
A. Chơi đùa gần ao, hồ, song, suối.
Không lội qua suối khi trời mưa lũ, dông bão.
Không cần đậy nắp các chum, vại, bể chứa nước.
Câu 6: (1đ) Tính chất nào sau đây không phải là của nước:
A. Trong suốt.
B.Có hình dạng nhất định.
C. Không mùi.
Câu 7: (0,5 đ) Không khí có những tính chất gì?
A. Không màu, không mùi, không vị.
B. Không có hình dạng nhất định.
C. Có thể bị nén lại và có thể giãn ra.
D. Tất cả các ý trên.
Câu8: (1 đ) Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan: tiêu hóa; hô hấp;tuần hoàn; bài tiết ngừng hoạt động thì cơ thể::
Bình thường.
Chết.
Cả hai ý trên.
Câu 9: (1 đ) Thế nào là nước sạch?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 10 : (1 đ) Em phải làm gì khi bị bệnh?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11 : (1 đ) Em nên bơi hoặc tập bơi ở đâu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12 : (1 đ) Em hay nêu nhưng nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nơi đang sống.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 13 : (1 đ) Ở địa phương em nước ngoài sử dụng trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ra nước còn được dung làm gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KHOA HỌC LỚP 4
Cách đánh giá cho điểm như hướng dẫn ở đề kiểm tra.
Câu 1, 2, 3; 4; 5; 7: Mỗi câu 0,5điểm.
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 7

a
c
a
d
b
d

 Câu 6; 8;: Mỗi câu 1 điểm.
Câu 6
Câu 8

b
b


Câu 9: (1 đ) nước sạch là nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không chứa các vi