dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi khao sat chat luong dau nam toan 9 mien phi,tai lieu de thi khao sat chat luong dau nam toan 9 mien phi,bai giang de thi khao sat chat luong dau nam toan 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 11:36:52 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
đề thi khảo sát chất lượng đầu năm.
Năm học 2012 – 2013.
Môn :Toán(Khối 9)
Thời gian: 60’(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (2đ)
a) Lấy 1 ví dụ về phương trình bậc nhất 1 ẩn, giải pt 2x - 2 = 0
b) Lấy 1ví dụ về bất phương trình bậc nhất 1 ẩn, giải bất phương trình -2x + 2 < 0

Câu 2: (2đ)Tìm ĐKXĐ và giải phương trình chứa ẩn ở mẫu sau:


Câu 3:(2đ) Tính nhanh:
c.  +  =  + 
Câu 4:(2đ) Cho hình thang vuông ABCD (  =  = 900), M là trung điểm của AD và  = 900. Cho biết AD = 2a. Chứng minh rằng:
AB.CD = a2
Tam giác MAB và tam giác CMB đồng dạng.
Câu 5:(2đ)
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 10 cm, cạnh bên SA= 12 cm.
Tính đường chéo AC.
Tính đường cao SO rồi tính thể tích hình chóp.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG TOÁN 9
Năm học 2012- 2013
Câu 1:
a) Lấy 1 ví dụ về phương trình bậc nhất 1 ẩn đúng. (0,5đ)
Giải đúng x = 1 (0,5đ)

b) Lấy 1ví dụ về bất phương trình bậc nhất 1 ẩn đúng. (0,5đ)
Giải đúng x>1 (0,5đ)

Câu 2:
a.Tìm được ĐKXĐ: x 2 (0,5 điểm)
Giải được: phương trình có nghiệm đúng với mọi x thỏa mãn
x 2 (1,5 điểm)
Câu 3: Tính được nghiệm của phương trình là x = -100 (2 điểm)

Câu 4:
Vẽ hình chính xác ghi GT- KL đúng (0,5điểm)
Chứng minh đượcAB.CD = a2 ( 0,75 điểm).
Chứng minh được tam giác MAB và tam giác CMB đồng dạng ( 0,75 điểm)
Câu 5:
Vẽ hình chính xác ghi GT- KL đúng (0,5điểm)
Tính được AC = 10  cm ( 0,5 điểm)
Tính được SO =  cm tính (0,5 điểm)
Tính được thể tích của hình chóp gần bằng 323, 33 cm (0,5 điểm)