dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi mien phi,tai lieu de thi mien phi,bai giang de thi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/10/2015 11:52:49 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HÌNH HỌC KHỐI 10
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
I.PHẦN CHUNG
Câu 1: (1 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại B và số a > 0 biết AB = 4a, BC = 6a. Xác định và tính tọa độ dài vectơ u = AB + AC
Câu 2: (2 điểm)
Cho tứ giác ABCD. Gọi I là trung điểm AB. Chứng minh:
a/ AB + CD + BC + DA = 0
b/ ID + IC = AD + BC
Câu 3: (4 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1;3), B(3;1), C(-2;0).
a/ Chứng minh rằng: Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
b/ Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
c/ Tìm tọa độ điểm A’ là điểm đối xứng của điểm A qua điểm B.
d/ Tìm tọa độ điểm D sao cho ABDC là hình bình hành.
II. PHẦN RIÊNG ( Học sinh học ban nào thì làm phần riêng của ban đó)
A. Ban Cơ Bản
Câu 4a: (2 điểm)
Cho tam giác ABC trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho AD = 2DB; CE = 3EA . Gọi M là trung điểm của DE, I là trung điểm BC. Chứng minh:

a/ AM = 1/3AB + 1/8AC

b/ MI = 1/6 AB + 3/8AC

Câu 5a: (1 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD tâm O, M là một điềm bất kì. Gọi S là điểm thỏa:
MS = MA + MB + MC + MD. Chứng minh MS đi qua một điểm cố định.
B. Ban KHTN
Câu 4b: (2 điểm)
Cho tam giác ABC và hai điểm M, N xác định bởi:
MA – MB + MC = 0; NA + NB – 3NC = 0
a/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh: M, B và G thẳng hàng.
b/ Chứng minh MN cùng hướng với AC.
Câu 5b: (1 điểm)
Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M sao cho: MA + 2MB = MA + 2MC .