dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi mien phi,tai lieu Đề thi mien phi,bai giang Đề thi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/19/2017 9:20:09 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ THI LẠI HKII (2013 – 2014)
MÔN: SINH HỌC 7
Thời gian: 45 phút không kể thời gian phát đề
Họ tên HS: ………………………………………………… Lớp : ……….

Phần I : Trắc nghiệm (3đ) Chọn đáp án đúng trong các câu sau :
Câu 1. đồng trưởng thành hô hấp bằng:
A. Mang và phổi B. Mang và da
C. Da và phổi D. Hệ thống túi khí và phổi
Câu 2. Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống nêu dưới đây là động vật biến nhiệt đẻ trứng?
A. Chim, thú, bò sát B. Cá xương, lưỡng cư, bò sát
C. Thú, cá xương, lưỡng cư D. Lưỡng cư, cá xương, chim.
Câu 3. Đặc điểm tuần hoàn của thằn lằn là:
A. Tim hai ngăn, 1 vòng tuần hoàn. B. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn
C. Tim 3 , tâm thất có vách hụt, hai vòng tuần hoàn. D. Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn
Câu 4. Đặc điểm cơ bản để phân biệt khỉ với vượn là:
A. Khỉ có túi má và đuôi B. Khỉ có tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo
C. Khỉ đi bằng bàn chân D. Bàn tay, bàn chân của khỉ có 5 ngón.
Câu 5. Đặc điểm chứng tỏ thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù:
A. Bộ lông mao dày xốp, chi trước ngắn, chi sau dài khoẻ. B. Mũi và tai rất thính, có lông xúc giác
C. Chi có vuốt sắc, chi trước cử động được. D. Cả A, B
Câu 6. Đặc điểm không có ở thằn lằn là:
A. Chân 5 ngón, có vuốt B. Da khô có vẩy sừng
C. Có hai chi sau to, khoẻ D. Đầu có cổ dài
Câu 7. Những động vật dưới đây thuộc bộ gặm nhấm.
A. Chuột đồng, Sóc, Nhím B. Sóc, Dê, Cừu, Thỏ
C. Mèo, Chó sói, Hổ D. Chuột chũi, Chuột chù, Kanguru
Câu 8. Lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở nước, hô hấp bằng mang.
A. Thú B. Lưỡng cư C. Cá xương D. Bò sát

Câu 9. Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông ở cuối mỗi câu sau:
1- Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú là động vật hằng nhiệt.
2- Chỉ có động vật thuộc lớp thú đẻ con thai sinh, chăm sóc con, nuôi con bằng sữa mẹ.
3- Chim, thú, cá ở nước ta phong phú có nhiều giá trị kinh tế nên cần khai thác và đánh bắt.
4- Cá voi, cá heo, cá thu, cá chim, cá chép đều thuộc lớp cá.

Phần II. Tự luận (7đ)
Câu 10 (2đ): Nêu vai trò của lớp thú.
Câu 11 (2đ): Vì sao dơi có hình dạng giống chim, cá voi có hình dạng giống cá nhưng lại được xếp vào lớp thú.
Câu 12 (3đ): Nêu đặc điểm chung của Lớp chim.
BÀI LÀMMa trận ĐỀ THI LẠI