dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi HSG Toán 4 mien phi,tai lieu Đề thi HSG Toán 4 mien phi,bai giang Đề thi HSG Toán 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/20/2013 9:25:46 PM
Filesize: 0.11 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Họ và tên:....................................

Lớp: .............................................
ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Toán
Thời gian: 60 phútI. Viết lại dãy chữ đặt trước câu trả lời đúng vào tờ làm bài của em (câu 1, 2, 3)
Câu 1: Dãy số từ 1; 2; 3; 4; 5; 6;..........; 1991; 1992 có bao nhiêu chữ số:
A. 6861 B. 8681 C. 6168
Câu 2: Tìm tổng của số lẻ lớn nhất gồm 3 chữ số với số chẵn lớn nhất gồm 3 chữ số:
A. 9197 B. 1997 C. 9719
Câu 3. Trung bình cộng của 2 số là 50. Tìm 2 số đó biết số này gấp 3 lần số kia:
A. 35 và 57 B. 75 và 55 C. 25 và 75

II. Viết lại số thích hợp vào tờ bài làm của em
Câu 4: 40km 85m = .................m
Câu 5: Viết tiếp 3 số vào dãy số sau để được dãy số có 8 số:
1; 2; 3; 5; 8; ......; ..........; ..........; .........

III. Từ câu 6 đến câu 14 chỉ ghi đáp số vào tờ làm bài của em:
Câu 6: Tìm 5 số có trung bình cộng bằng 155, biết số sau gấp đôi số liền trước?.
Câu 7: Tuổi Bố gấp 3 lần tuổi anh, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, tuổi Bố cộng với tuổi em là 42. Tính tuổi mỗi người?.
Câu 8: Tuổi của Lan 2 năm nữa sẽ gấp 2 lần tuổi của lan cách đây 2 năm. Tuổi của Hoa 3 năm nữa sẽ gấp 3 lần tuổi của Hoa cách đây 3 năm. Hỏi hiện tại ai nhiều tuổi hơn?.
Câu 9: An hỏi Bình: "Bây giờ là mấy giờ". Bình đáp: "Từ bây giờ đến nửa đêm bằng 1/5 thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ". Tính xem bây giờ là mấy giờ?
Câu 10: Một cửa hàng có 398 lít nước mắn đựng trọng 2 thùng. Nếu bớt ở thùng thứ nhất 50 lít chuyển sang thùng thứ 2 thì thùng thứ 2 sẽ hơn thùng thứ nhất 16 lít. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít nước mắm?
Câu 11: Một lớp học, nếu xếp mỗi bàn 4 bạn thì có 1 bạn chưa có chỗ ngồi, nếu xếp mỗi bàn 5 bạn thì thừa 2 bàn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh và bao nhiêu bàn?
Câu 12: Lớp em có 1 khung ảnh Bác Hồ dài 80 cm, rộng 60 cm. Nhân ngày 19/5 chúng em cài hoa xung quanh ảnh Bác, cách 10cm cài 1 bông hoa. Hỏi cần bao nhiêu bông hoa?
Câu 13: Tuổi Con kém tuổi Bố là 30 tuổi, biết tuổi Con gồm bao nhiêu ngày thì tuổi Bố gồm bấy nhiêu tuần. Tìm tuổi Bố và Con?.
Câu 14: Một cửa sổ có 10 song cửa, các song cửa cách đều nhau 1 dm. Hỏi cửa sổ đó rộng khoảng bao nhiêu?

IV. Phần tự luận: (Học sinh viết lời giải đầy đủ vào tờ giấy thi)
Câu 15: Tìm số tự nhiên biết rằng số đó gấp 51 lần chữa số hàng chục của nó?
Câu 16: Nếu bớt 1 cạnh hình vuông đi 5 m, bớt 1 cạnh khác đi 15 m thì hình đó sẽ trở thành 1 hình chữa nhật mới có chiều dài bằng 2 chiều rộng. Tính chu vi hình vuông ban đầu?Họ và tên:....................................

Lớp: .............................................
ĐỀ KIỂM TRA
Môn: Tiếng việt
Thời gian: 60 phútI. Phần trắc nghiệm: (Học sinh ghi đáp án đúng vào tờ giấy thi )
Câu 1: Dãy từ nào (trong mỗi dãy từ dưới đây) có tiếng nhân không cùng nghĩa với tiếng nhân trong các từ còn lại?
A. Nhân loại, nhân tài, nhân dân
B. Nhân ái, nhân nghĩa, nhân hậu
C. Nhân quả, nhân chứng, nguyên nhân
Câu 2: Trong câu nói dưới đây của Bác Hồ có bao nhiêu từ đơn, bao nhiêu từ phức?
Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
A. 20 từ đơn, 7 từ phức B. 20 từ đơn, 8 từ phức C. 19 từ đơn, 10 từ phức
Câu 3. Những thành ngữ nào có ý nghĩa là giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn?
A. Nhường cơm sẻ áo
B. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
C. Tối lửa tắt đèn
Câu 4. Sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào trong việc chọn người giúp nước