dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI HSG mien phi,tai lieu ĐỀ THI HSG mien phi,bai giang ĐỀ THI HSG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/12/2017 8:31:23 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 3 trang, gồm 10 câu)
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2016


 Môn thi: SINH HỌC
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi : 26/ 10/ 2015


Câu 1. (1,5 điểm)
a. Có hai bình tam giác cỡ 100ml (kí hiệu là bình A và B) đã được vô trùng, người ta cho vào mỗi bình 50ml dung dịch đường glucozo 10%, cấy vào mỗi bình 4ml dịch huyền phù nấm men bia (Saccharomyces cerevisiae) có nồng độ 103 tế bào nấm men /1ml. Cả hai bình đều được đậy nút bông và đưa vào phòng nuôi cấy ở 35oC trong 18 giờ. Tuy nhiên bình A được để trên giá tĩnh còn bình B được lắc liên tục (120 vòng/phút). Hãy cho biết sự khác biệt có thể có về mùi vị, độ đục và kiểu phân giải chủ yếu của các tế bào nấm men giữa hai bình A và B. Giải thích.
b. Trong nuôi cấy vi sinh vật, khi nào pha tiềm phát kéo dài và khi nào pha tiềm phát rút ngắn?
Câu 2. (2,0 điểm)
a. Photpholipit là một loại lipit, thành phần cấu tạo chính của màng sinh chất. Ngoài cơ thể, lipit sẽ trở nên lỏng hơn khi nhiệt độ tăng cao và dần đông cứng lại khi nhiệt độ xuống thấp. Ngược lại, trong tế bào cơ thể, vào mùa đông nhiệt độ xuống thấp và vào mùa hè nhiệt độ tăng cao màng sinh chất vẫn giữ được sự mềm dẻo.
Hãy giải thích hiện tượng trên ở tế bào động vật và tế bào thực vật? Đặc tính này của màng sinh chất có ý nghĩa như thế nào đối với tế bào?
b. Phân tích hàm lượng ADN trong một tế bào qua các kiểu phân bào và qua các kì phân bào người ta vẽ được đồ thị dưới đây:

Lượng ADN
trong bộ NST(g)

14,6.10-12 b d f7,3. 10-12
a c e g
3,65. 10-12
h
thời gian

Hãy phân tích và đặt tên cho đồ thị. Xác định a, b, c, d, e, f, g, h thuộc kì nào của kiểu phân bào nào? Giải thích.
Câu 3. (3,0 điểm)
a. Một tế bào thần kinh có điện thế nghỉ là -70mV. Có hai trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Tế bào thần kinh tăng tính thấm đối với ion canxi (biết rằng nồng độ canxi ở dịch ngoại bào cao hơn dịch nội bào).
- Trường hợp 2: Bơm Na-K của nơron hoạt động yếu đi (do rối loạn chuyển hóa).
Điện thế nghỉ sẽ giữ nguyên hay thay đổi (tăng phân cực, giảm phân cực) trong mỗi trường hợp? Giải thích.
b. Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Trình bày các cơ chế sinh lí chủ yếu làm tăng huyết áp giúp huyết áp trở lại bình thường.
c. Giải thích vì sao tim bơm máu vào động mạch thành từng đợt nhưng máu vẫn chảy trong mạch thành từng dòng liên tục?
d. Phân tích những đặc điểm cấu trúc ruột non phù hợp với chức năng của nó.
e. Trong quá trình tiến hoá, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên trên cạn gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?
Câu 4. (3,5 điểm)
a. Nước được hấp thụ từ đất vào cây qua rễ theo những con đường nào? Nêu những đặc điểm có lợi và bất lợi của mỗi con đường đó. Hệ rễ đã khắc phục đặc điểm bất lợi của các con đường đó bằng cách nào?
b. Theo dõi sự sản sinh oxi và thải oxi trong hoạt động quang hợp của một cây C4 theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường thu được đồ thị dưới đây :

- Hãy cho biết đường cong nào biểu diễn sự sản sinh oxi trong quang hợp ở mô lá, đường cong nào biểu diễn sự thải oxi ra môi trường? Vì sao?
- Giải thích sự biến thiên của đường cong A và đường cong B.
c. Giải thích vì sao người ta có thể chọn ba phương pháp: Xác định điểm bù CO2, giải phẫu lá và nhu cầu nước để phân biệt cây C3 với cây C4?
d.