dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ LỚP 10 mien phi,tai lieu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ LỚP 10 mien phi,bai giang ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỊCH SỬ LỚP 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/13/2017 8:28:37 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – ĐỐNG ĐA

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN LỊCH SỬ – LỚP 10
Năm học: 2015 – 2016
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1: ( 4 điểm)
Nêu đặc điểm điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây. Phân tích sự ảnh hưởng của điều kiện tự đến thời gian hình thành, ngành kinh tế chính và thể chế chính trị của các quốc gia này.
Câu 2: ( 3 điểm)
“Hơn 30 000 người là công dân Aten, có tư cách và có quyền công dân. Khoảng 15 000 kiều dân (dân nơi khác đến ngụ cư) được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn nhưng không có quyền công dân. Chừng hơn 300 000 nô lệ lao động, phục dịch và không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô.”
(Trích sgk Lịch sử 10 Cơ bản, trang 22)
Qua đoạn trích trên em hãy cho biết:
Đoạn trích phản ánh cơ cấu xã hội của quốc gia nào?
Vẽ sơ đồ và nhận xét về cấu xã hội xã hội đó.
Câu 3: ( 6 điểm)
Lập bảng so sánh các thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây theo mẫu sau:
Lĩnh vực
Phương Đông
Phương Tây

Lịch pháp và thiên văn họcChữ viếtKhoa họcNghệ thuật
Kiến trúc
Điêu khắcTại sao nói các hiểu biết khoa học đã có từ lâu mà đễn thời Hy Lạp và Rôma mới trở thành khoa học?
Câu 4: ( 7 điểm)
Chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc, cho ví dụ minh họa. Hiện nay, nếu được gửi một thông điệp tới các nhà lãnh đạo Trung Quốc trao đổi về chính sách đối ngoại với Việt Nam em có đề nghị gì?

----------------------Hết----------------------


ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1:
4.0
điểm
Nêu đặc điểm điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây. Phân tích sự ảnh hưởng của điều kiện tự đến thời gian hình thành, ngành kinh tế chính và thể chế chính trị của các quốc gia này.(hs có thể làm gộp 2 y theo tưng khu vực).


* Đặc điểm ĐKTN:
- Phương Đông: hình thành ven dòng sông lớn, đồng bằng rộng, đất mềm xốp, lượng mưa đều, khí hậu ấm nóng…
- Phương Tây: hình thành ven bờ Bắc biển ĐTH, phong cảnh đẹp, khí hậu ấm áp, thuận lợi cho giao thông hàng hải, ngư nghiệp và thương nghiệp biển. Đất canh tác ít, khô và rắn…

0,5

0,5


* Ảnh hưởng:
- Phương Đông:
+ Hình thành sớm khoảng thiên niên kỉ IV – III TCN.
+ Kinh tế chính là nông nghiệp trồng lúa, kết hợp với TCN, thương nghiệp.
+ Thể chế chính trị: do yêu cầu trị thủy ( chuyên chế cổ đại.
- Phương Tây:
+ Hình thành muộn: thiên niên kỉ I TCN.
+ Kinh tế: thủ công nghiệp và thương nghiệp là chủ yếu. Nông nghiệp chủ yếu trồng cây lưu niên, phải mua lương thực từ bên ngoài…
+ Chính trị: địa hình bị chia cắt, dân cư sông phân tán ( Thị quốc và nền dân chủ chủ nô…


0,5
0,5

0,5

0,5
0,5


0,5

Câu 2:
3.0
điểm
“Hơn 30 000 người là công dân Aten, có tư cách và có quyền công dân. Khoảng 15 000 kiều dân (dân nơi khác đến ngụ cư) được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn nhưng không có quyền công dân. Chừng hơn
300 000 nô lệ lao động, phục dịch và không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô.”
(Trích sgk Lịch sử 10 Cơ bản, trang 22)
Qua đoạn trích trên em hãy cho biết:
Đoạn trích phản ánh cơ cấu xã hội của quốc gia nào?
Vẽ sơ đồ và nhận xét về cấu xã hội xã hội đó.


Phản ánh cơ cấu xã hội ở các Thị quốc Địa Trung Hải của các quốc gia cổ đại phương Tây.
0,5


- Sơ đồ: Chủ nô ( Công dân, kiều dân ( Nô lệ.
- Nhận xét:
+ Người được hưởng quyền công dân chiếm số ít trong xã hội (Nam, 20 tuổi trở lên, có bố mẹ là người Aten).
+ Nô lệ là lực lượng sản xuất chính nuôi sống xã hội,