dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi học kỳ II vật lý 8 năm học 2015-2016 mien phi,tai lieu Đề thi học kỳ II vật lý 8 năm học 2015-2016 mien phi,bai giang Đề thi học kỳ II vật lý 8 năm học 2015-2016 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/18/2016 3:51:55 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT
THCS TÀ HỘC
Độc lập – Tự do Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Môn vật lý 8
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

1. Nhiệt học

1. Nêu được các chất đều cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử.
2. Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.
3. Nêu được các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở.
4. Nêu được ở nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh..
5. Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng.
6. Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.
7. Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng và tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách.
8. Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng là gì
9. Lấy được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt
10. Lấy được ví dụ minh hoạ về sự đối lưu
11. Lấy được ví dụ minh hoạ về bức xạ nhiệt
12 Nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật.
13. Viết được công thức tính nhiệt lượng, giải thích ý nghĩa các đại lượng
14. Chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
15. Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có hai vật trao đổi nhiệt với nhau
15. . Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.
17. Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng..
18. Giải thích được hiện tượng khuếch tán.
19. Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.
20.Vận dụng được kiến thức về đối lưu, bức xạ nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản
21. Giải thích được ý nghĩa của nhiệt rung riêng của một chất
22. Vận dụng công thức
Q = m.ct
23.Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản


Tổng số câu hỏi
3
(Chuẩn 1,7,13)
2
(Chuẩn 19,21)
1
(Chuẩn 22,23)
6

 Tổng số điểm
5
3
2
10

Tỷ lệ %
50%
30%
20%
100%

BGH DUYỆT NGƯỜI RA ĐỀNỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn vật lý 8

Câu 1. Các chất được cấu tạo như thế nào?
Câu 2. Kể tên các cách làm thay đổi nhiệt năng? cho VD.
Câu 3.Nói nhiệt dung riêng của nhôm là 880j/kg.k nghĩa là gì ?
Câu 4. Viết công thức tính nhiệt lượng, giải thích ý nghĩa các đại lượng, cho biết đơn vị của mỗi đại lượng ?
Câu 5: Tại sao xong nồi thường được làm bằng kim loại, bát đĩa thường được làm bằng sành sứ ?
Câu 6. Một người thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 100oC vào 2,5kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 30 oC. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ? (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa bình đựng nước với môi trường ngoài)NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn vật lý 8

Câu 1. Các chất được cấu tạo như thế nào?
Câu 2. Kể tên các cách làm thay đổi nhiệt năng? cho VD.
Câu 3.Nói nhiệt dung riêng của nhôm là 880j/kg.k nghĩa là gì ?
Câu 4. Viết công thức tính nhiệt lượng, giải thích ý nghĩa các đại lượng, cho biết đơn vị của mỗi đại lượng ?
Câu 5: Tại sao xong nồi thường được làm bằng kim loại, bát đĩa thường được làm bằng sành sứ ?
Câu 6. Một người thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 100oC vào 2,5kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 30 oC. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ? (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa bình đựng nước với môi trường ngoài)

III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1(1 điểm). Các chất được cấu