dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de thi hoc ki 2 vat li 6 mien phi,tai lieu de thi hoc ki 2 vat li 6 mien phi,bai giang de thi hoc ki 2 vat li 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/29/2012 11:39:11 AM
Filesize: 0.17 M
Download count: 188
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÍ LỚP 6 (đề 1)
Năm học: 2011-2012
Thời gian : 60’ (Không kể thời gian phát đề)

Bước 1. Xác định mục đích của đề kiểm tra
Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 19 đến tiết thứ 34 theo PPCT (sau khi học xong bài 30 Tổng kết chương II: Nhiệt học).
Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra: 100% tự luận
Bước 3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra.
Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình

Nội dung
TS tiết
Lí thuyết
Tỷ lệ thực dạy
Trọng số
Lí thuyết
(CĐ1,2)
Vận dụng
(CĐ3,4)
Lí thuyết
(CĐ1,2)
Vận dụng
(CĐ3,4)

Cơ học
2

2
1,4
0,6
8,75
3,75

Nhiệt học
14

12
8,4
5,6
52,5
35

Tổng
16

14
9,8
6,2
61,25
38,75

b. Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ

Nội dung
Trọng số
Số lượng câu ( Chuẩn cần kiểm tra)
Điểm sốTS
TNKQ
TL


Cơ học
8,75 (LT)
0,7 ≈ 1

1 (1)
(7’)
 1
3,75(VD)
0,3 ≈ 0
Nhiệt học
52,5(LT)
4,2 ≈ 4

4 (5)
(30’)
 5


35(VD)
2,8 ≈ 3

3 (4)
(23’)
 4

Tổng
100
 8

8 (10)
(60’)
 10
c.ma trận đề
Tên Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Cơ học


Nhận biết các loại máy cơ đơn giản.

.
1câu
1điểm1 câu
1 điểm=10%


Nhiệt học
Nhận biết các loại nhiệt kế và công dụng của nó, sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi và các yếu tố, sự bay hơi, ngưng tụ.
Giải thích các hiện tượng trong thực tế về ứng dụng của sự nở vì nhiệt.
Tính độ tăng thể tích.
Đổi nhiệt độ từ nhiệt giai xenxiut sang nhiệt giai Farenhai và ngược lại2 câu
3 điểm
2câu
2,5 điểm
1 câu
1,5 điểm
2 câu
2 điểm
7 câu
9điểm=90%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3 câu
4 điểm
40%
2 câu
2,5 điểm
25%
3 câu
3,5 điểm
35%
8 câu
10 điểm
100%
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÍ LỚP 6 (đề 1)
Năm học: 2011-2012
Thời gian : 60’ (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1:(1đ)
Nêu tên các loại ròng rọc mà em biết và cho biết mỗi loại ròng rọc đó có lợi gì?
Câu 2:(2đ)
Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào?
Nêu tên 3 loại nhiệt kế thường dùng và cho biết công dụng của mỗi loại?
Câu 3: (1đ)
Quá trình nào xảy ra trong mỗi hiện tượng sau đây?
a. Có hạt nước đọng lại trên lá cây vào ban đêm.
b. Nước mưa trên mặt đường biến mất khi mặt trời lại xuất hiện sau cơn mưa.
c. Nước đá tan ra khi nhiệt độ ở 00C.
d.Nhựa đường đang ở thể lỏng để nguội chuyển thành thể rắn.
Câu 4:(1,5)
Trong thí nghiệm về sự nở của chất lỏng, khi nhúng bình đựng chất lỏng vào nước nóng, thoạt nhiên người ta thấy mực chất lỏng trong ống tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Giải thích tại sao?
Câu 5: (1đ)
Tại sao quả bóng bàn bị bẹp khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên như cũ?
Câu 6:(1,5đ)
Ở 00C một quả cầu bằng sắt v�